Oldtimerdag (geannuleerd)

Bekijk de website

Gruun 5, Appelscha

15 september 2018

Toegevoegd door

Beschrijving Oldtimerdag (geannuleerd) Appelscha

Oldtimerdag Appelscha is opgeheven en gaat dus niet door!

Lees de brief van de organisatie voor meer informatie.

Reacties van leden

Tinus
In verband met vragen over dit evenement hier de brief die gestuurd is door de organisatie:

Beste inwoners van Ooststellingwerf,

Er moet mij iets van het hart. Als organisator van de Oldtimerdag heb ik nog nooit geklaagd, gemopperd of kritiek geleverd, Maar nu ben ik even heel verontwaardigd en tevens diep teleurgesteld. Dat wil ik graag met u delen met deze ingezonden brief.

Als inwoner en bestuurslid van twee grote evenementen in Appelscha zijn er vele dingen die mij steken en van het hart moeten. Ik ben beslist geen klager maar zoals het in 2017 is gegaan met de vele al jaren bestaande evenementen is m.i. te zot voor woorden. 11 jaar geleden begonnen wij met een toen nog klein evenement, de Oldtimerdag Appelscha. Een leuk evenement om Appelscha op de kaart te zetten. Als locatie werd daarvoor gekozen De Hildenberg. Een toen nog nieuw hoogstaand project van een Golfbaan met luxe woningen. De perfecte locatie voor een Oldtimerdag. Een vergunning aangevraagd bij de gemeente die volledig achter het evenement kon staan en dan ook zonder bezwaar de benodigde vergunning verleende. Persberichten gemaakt en de nodige reclame met als gevolg dat er een groot aantal bezoekers naar de Oldtimerdag kwam. Een groot succes dus. We kregen veel enthousiaste reacties van de bezoekers en vragen of we er niet een jaarlijks evenement van wilde makken. Er werd een Stichting opgericht, veel vrijwilligers werden er bijgehaald en dit alles heeft er toe geleid dat de Oldtimerdag Appelscha is uitgegroeid tot één van de grootste Oldtimer evenementen van Nederland.

Honderden bezitters van een Oldtimer, uit heel Nederland, komen jaarlijks hun voertuig laten bewonderen door de duizenden bezoekers van de Oldtimerdag. Deelnemers en bezoekers komen graag naar Appelscha. Als organisatie zijn we dan ook beretrots op dit evenement. Vijf jaar geleden kwamen we op het idee, om naast de Oldtimerdag op hetzelfde terrein een truckshow te organiseren. Binnen 10 weken wisten we door de medewerking van vele enthousiaste chauffeurs ruim 80 Show Trucks naar de Oldtimerdag te halen. Een uniek concept wat op deze schaal in Nederland iets geheel nieuws was. Ook totaal iets anders dan het evenement in Assen waar het feest de boventoon voert. Na uitgebreid overleg met politie en gemeente werd er voor de truckshow een vergunning verleend. Ook dit evenement werd een groot succes en trok vele bezoekers en was een mooie aanvulling op de Oldtimerdag.

Toen er een andere eigenaar op de Golfbaan kwam, hebben we de Truckshow moeten verplaatsen naar het ernaast gelegen terrein. Even was er de dreiging dat we dit evenement zouden moeten afblazen, maar door de volledige medewerking van de gemeente kon het toch doorgaan. Met 370 trucks werd het een nog groter evenement. We kregen de vrije hand van de gemeente die uiteraard wel controleerde en soms aanvullende voorwaarden stelde, maar in goed overleg kwamen we er altijd uit. Na afloop werd er samen met de gemeente en de politie geëvalueerd en indien nodig vonden er de nodige aanpassingen plaats. Door het op deze wijze te doen waren we niemand tot last en had iemand een klacht of opmerking dan werd dat altijd in goed overleg opgelost. We deden met een bestuur van vier mensen twee grote evenementen, waarbij ieder zijn eigen taak had. Op de achtergrond was er zelfs nog iemand die zorgde voor een mooie aanvulling op het evenement door alle 80 stuks minitrucks uit Europa naar Appelscha te halen. Dit alles was mogelijk door het feit dat de gemeente de Oldtimerdag en de Truckshow goed gezind was, met een burgemeester die er altijd was om zaken die mogelijk fout dreigden te gaan weer recht te trekken.

Elf jaar en wat de Truckshow betreft vijf jaar is dan ook alles goed gegaan. Waarom dan deze ingezonden brief, dat zal ik u proberen uit te leggen.

We schrijven februari 2017. Er is een bijeenkomst over 500 jaar Ooststellingwerf in het gemeentehuis. In een zaal vol met mensen werd iets verteld over het groots vieren van 500 jaar Ooststellingwerf. Een ieder kon daarvoor plannen indienen, waarvoor de gemeente 200.000 euro beschikbaar stelde, waarvan 100.000 euro naar de projectleider en de website zou gaan en 100.000 euro naar de ingediende ideeën voor viering van het jubileum. Dat kon gaan om bestaande evenementen maar ook om nieuwe. Op die avond bleek dat veel aanwezigen hun plannen voor nieuwe evenementen al konden presenteren. Na deze avond gingen wij als bestuur ook driftig aan de slag met het invullen van het van de website afgehaalde formulier. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen was het belangrijk om zoveel mogelijk likes te hebben. Eindelijk dan de dag waarop bekend zou worden welk evenementen een bijdrage zouden krijgen. Als organisator van een bestaand evenement waren we vol verwachting wat ons deel zou worden van de beschikbaar gestelde 100.000 euro. Met tromgeroffel en taart erbij kwam dan de uitslag. Dat was schrikken want niet een bestaand evenement viel in de prijzen. Het waren de nieuwkomers voor eenmalige evenementen die massaal het beschikbaar gestelde bedrag in de wacht wisten te slepen. Daarbij moesten we ook nog eens horen dat er in het weekend van de Oldtimerdag, 15, 16 en 17 september, er binnen een straal van 10 kilometer niet minder dan 7 evenementen zouden plaatsvinden. Hoe kan dat verkeerstechnisch allemaal worden geregeld. Voor ons reden om te vragen om overleg met de organisatoren van de gehonoreerde nieuwe evenementen in Appelscha of het niet mogelijk was om uit te wijken naar een andere datum, dit gezien de vele evenementen dat weekend. Voor de Oldtimerdag zou de feesttent in Oosterwolde waarvoor een bedrag van 15.000 euro aan subsidie werd verkregen en de vijf tot 8 tenten voor de Vrijstaat die voor dat evenement liefst 31.000 euro aan subsidie kreeg geen enkel probleem zijn wat betreft de verkeersveiligheid.

Er viel met de organisatoren van de Vrijstaat niet te praten men wilde niet een weekend eerder of later. Iets wat voor Appelscha zelf ook beter zou zijn, omdat men dan twee leuke evenementen achter elkaar zou hebben. Het ging zelfs zover dat er telefonisch werd gedreigd dat wanneer er voor de Oldtimerdag niet zou worden uitgeweken naar een andere datum men de Oldtimerdag wel kapot zou maken. Volgens ons hoor je zo niet met elkaar om te gaan. Voor ons reden om daarvan melding te doen aan de vergunninghouder die er op terug zou komen, wat tot op heden nog niet is gebeurd. Het jaar 2017 was er een met een stortvloed aan regels. Dikke draaiboeken en nog veel meer moesten er worden ingeleverd. De rust op de Hildenberg daarentegen was weldadig, maar toch ging er in de omgeving het nodige mis. Het parcours van de gelijktijdig gehouden Roggebergloop ging dwars door de rijroute van de Oldtimerdag en Truckshow. Dat kon gelukkig nog worden gewijzigd en ook was er nog een fietstocht door de gemeente Ooststellingwerf op dezelfde dag.

Al met al zakt de moed je in de schoenen terwijl de Oldtimerdag en de Truckshow nog moeten beginnen. Maar alles is door ons tot in de puntjes geregeld en dus kan er niets meer mis gaan denk je. Vrijdagavond om 22.00 uur zijn de 400 trucks uit Nederland en Europa binnen. Veel publiek dat komt kijken naar de lichtshow op de vrijdag en zaterdagavond. Uiteraard kan er niet worden verwacht dat er af en toe niet eens een chauffeur op de claxon drukt, maar er staat ook iemand van de gemeente, al of niet in dienst, op het terrein en mocht er iets zijn dan trekt die wel aan de bel. Al met al staat er voor het tweede achtereenvolgende jaar een internationale show met de mooiste showtrucks uit Europa. Voor Appelscha die graag een top 10 plaats binnen Nederland wil hebben als toeristenplaats een opsteker. Elf jaar een Oldtimerdag en 5 jaar een Truckshow is goed voor de hotels , campings en de overige recreatiebedrijven en ook de horeca pikt nog een aardig graantje mee. Kijk en daar doen we het voor, Appelscha op de internationale kaart zetten. Afgezien van een klacht over een toetertje en drukte bij de rotonde geen enkele wanklank. Hoewel deze uitgave van de Oldtimerdag en de Truckshow geplaagd wordt door regenachtig weer verschijnen er toch nog veel oldtimers en ook het publiek is weer in grote getale aanwezig. Toch nog een probleem door een vuurkorf bij het feest van de buren waarvan de vonken gaten branden in de tenten op het evenemententerrein. Iets wat niet volgens afspraak was. Dat maakte het nodig om de politie te bellen om de zaak op te lossen. Deze deelde ons vervolgens daarop zaterdagnacht pas mee, dat we voor hen de gehele zaterdag telefonisch onbereikbaar waren geweest en ze kwamen nu langs omdat er iemand uit het dorp had geklaagd over toeteren. Wat op dat moment allang niet meer het geval was. Als we bij alle jaarlijkse evenementen gaan klagen over kleinigheden van snel voorbijgaande aard dan zal het nooit lukken om Appelscha als toeristendorp op de kaart te zetten. Natuurlijk is het geluid soms wel eens iets te hard en wordt er bij een dergelijk evenement wel eens getoeterd, maar daarvoor krijg je ook iets aansprekend terug als een lichtshow. Geniet er eens van en ga niet meteen klagen.

Als organisatie hebben wij alles keurig voor elkaar, er ligt voor politie, brandweer, ambulance en gemeente een draaiboek klaar waar alle voor hen benodigde gegevens in staan. Op het terrein staat verder ook nog het gehele weekend een calamiteitenteam paraat zodat het altijd mogelijk is om telefonisch contact op te nemen met de organisatie. Er bellen op die dag zoveel mensen dat het voor ons niet herkenbaar is dat het om de politie gaat, vooral ook omdat wij van de politie vooraf geen voor ons herkenbaar telefoonnummer hadden gekregen. Maar bij een dergelijk groot evenement kan er altijd iets fout gaan en daar leren we met elkaar weer van. Teleurstellend was voor ons als organisatie ook om te moeten lezen dat er maar 300 trucks waren in plaats van de 600 die er waren, iets wat later weer werd gecorrigeerd in honderden. Al met al na al de problemen zowel voor als tijdens het evenement vragen we ons af waar doen we het eigenlijk voor. Als volledig bestuur hebben we na afloop de conclusie getrokken om te gaan stoppen. Een conclusie die een droom doet uiteenspatten, maar waar we met het gehele bestuur achter staan. 2017 was een jaar van oneerlijkheid, totaal geen waardering en respect voor elkaars evenementen. Het valt ons zwaar, maar we gaan stoppen. Stoppen met in onze ogen de mooiste show van Nederland met een Internationaal karakter. De Oldtimerdag Appelscha, mooiste dag van het jaar met een Internationale Truck en Mini Truckshow en dat allemaal op eigen kracht. Jaarlijks tienduizenden bezoekers. 600 showtrucks uit geheel Europa, honderden oude Oldtimers, mooie markt, vele oude ambachten. En dat allemaal kapot gemaakt door regels en klagers. Ook zit het ons dwars dat ons evenement geen subsidie kreeg en dat alle gelden gingen naar de festiviteiten voor 500 jaar Ooststellingwerf. Dit evenement paste toch ook goed in het kader van 500 jaar Ooststellingwerf. Toch kregen wij ondanks herhaalde verzoeken nul op onze aanvraag. Met veel pijn in ons hart hebben we het stoppen met deze evenementen gemeld aan onze vrijwilligers en verkeersregelaars. Ook zei waren van mening dat het stoppen onvermijdelijk is gezien alles. Ook zij waren zodanig teleurgesteld dat ze hebben besloten aan geen enkel evenement meer hun medewerking te verlenen. 50 vrijwilligers en verkeersregelaars die zich terugtrekken van alles. Dit had een super Feestweekend moeten zijn en dat was het ook wel, maar wel één met een zwart randje. Want Appelscha gaat een geweldig evenement missen, geen Oldtimerdag, Truck- en Minitruckshow meer. Geen evenement meer waar in Ooststellingwerf, Nederland maar ook in Europa het gehele jaar naar wordt uitgekeken en dat nog gratis ook. Maar het is over, websites en facebook staan op zwart. Compliment voor onze burgemeester waar we al die jaren op konden rekenen. Jammer dat een groot evenement moet sneuvelen door regels en een gebrek aan waardering wat blijkt uit het niet krijgen van subsidie.
Maar voor allen die de Oldtimerdag en de Truckshow een warm hart hebben toegedragen en voor onze onmisbare vrijwilligers en verkeersregelaars maak ik namens het bestuur een hele diepe buiging en zeg nog eenmaal ontzettend bedankt beste mensen. Dank dat jullie dit allemaal 11 jaar mogelijk hebben gemaakt.

Reymond Bronts
Organisatie
Oldtimerdag en Truckshow Appelscha
« Terug naar de agenda