Maai en Hooi evenement 2019 Steenbergen

Bekijk de website

null null,

22 juni 2019

Toegevoegd door

Beschrijving Maai en Hooi evenement 2019 Steenbergen

O.T.M.V. 40 Jaar Lustrum 22 - 23 Juni 2019
Afd. Noord Brabant

Twee leuke "doe" dagen voor leden en belangstellende land in bruikleen van
( unipak) Franseweg 9 te Steenbergen
Wordt bewijzerd aangegeven met gratis intree en parkeergelegenheid aldaar.

Programma indeling:

De doelen die de afdeling Noord Brabant wil bereiken zijn:

- Aandacht vragen voor de activiteiten van de OTMV door het showen en demonstreren

Van stationaire motoren, tractoren en agrarische machines
- Stilstaan bij het 40 jarige bestaan van de OTMV
- Een tweetal leuke "doe" dagen voor leden en belangstellende

Specifiek willen wij de jeugd betrekken bij het lustrum zodat de kennis over het historische agrarische erfgoed wordt doorgegeven aan de jeugd en de kennis hierdoor niet verloren gaat.

De afdeling Noord Brabant heeft sinds 2017 ongeveer 5 hectare land van Unipak in Steenbergen in bruikleen en dit wordt de locatie voor het lustrum 2019.
Inmiddels is een werkgroep druk aan het werk om het evenement ook daadwerkelijke te organiseren en worden de volgende themas nader uitgewerkt:

- Stationaire motoren waarbij met name de werking in combinatie met machines wordt getoond
- Tractoren merkenring waarbij per merk een tijdlijn van trekkers wordt getoond
- Demonstratie hooien, maaien, dorsen, ploegen en grond bewerken
- Trekker behendigheid
- Trekker carrousel rijden
- Oude ambachten
- Onderdelen markt
- Jeugdprogramma: op het evenement een strodorp, springkussen

Kom allemaal op 22 en 23 juni 2019 naar Steenbergen en vier ons lustrum in het zuiden!
Locatie: Franseweg 9 4651PV Steenbergen (achter Unipak)

Bestuur OTMV afd. Noord Brabant

Inschrijven is NU mogelijk! Kijk bij FORMULIEREN

Meer info op otmvbrabant.nl/

Reacties van leden

Eicherman
40 jaar otmv brabant 22 - 23 juni 2019 poster
« Terug naar de agenda