Boeren

Boeren zetten land onder water tegen enorme muizenplaag, en dat trekt ooievaars

In de strijd tegen muizen zetten boeren hun weiland regelmatig onder water. Dat is het enige wat helpt, volgens brancheorganisatie LTO.

0 reacties


Boeren willen ’s nachts al de snelweg op voor protest Den Haag

Honderden boeren, medewerkers van bijvoorbeeld loon- en mechanisatiebedrijven hebben aangekondigd om voor het boerenprotest op 1 oktober in Den Haag al in de nacht te gaan rijden.

0 reacties


Boeren eisen onderbouwing beregeningsverbod

Waterschap Hunze en Aa's moet met feiten boven water komen waar en hoever het grondwater in het Drentsche Aa-gebied zakt. Wanneer dit niet gebeurt, dient LTO Noord een WOB-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) in om alsnog helderheid te krijgen. 'Een briefje naar de provincie is zo gestuurd.'

0 reacties


Boeren Drentsche Aa eisen onderbouwing beregeningsverbod

Waterschap Hunze en Aa's moet met feiten boven water komen waar en hoever het grondwater in het Drentsche Aa-gebied zakt. Wanneer dit niet gebeurt, dient LTO Noord een WOB-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) in om alsnog helderheid te krijgen. 'Een briefje naar de provincie is zo gestuurd.'

0 reacties


Veel boeren willen kleine windmolen

Uit een ledenraadpleging van LTO Noord regio West blijkt dat er onder agrarische ondernemers veel animo is voor het bouwen van kleine windmolens in eigen beheer. Vierhonderd boeren en tuinders reageerden.

0 reacties


Doe mee aan Dutch Food Week.

Van 5 tot en met 16 oktober krijgt heel Nederland, van stad tot platteland, de kans om meer te leren over lekker, veilig en gezond voedsel. Tijdens de Dutch Food Week laten boeren en tuinders, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, retail, overheid en wetenschappers zien hoe zij werken aan de productie en distributie van ons voedsel en het verbeteren van onze voeding.

0 reacties


Boeren plannen protestactie voor beter landbouwbeleid op 1 oktober

Boeren willen op dinsdag 1 oktober met trekkers naar Den Haag voor een protestactie waarbij ze aandringen op een beter landbouwbeleid met minder regels. De organisatoren rekenen op zeker 1.000 deelnemers. Het moet een publieksvriendelijke actie worden. Het doel is ook om consumenten bewuster te maken van het belang van de land- en tuinbouw.

0 reacties


Koning heeft mondjesmaat aandacht voor landbouw

Nederland moet in 2050 klimaatneutraal zijn, zo stelt koning Willem-Alexander dinsdag 17 september in de troonrede. 'Dit vraagt om verdere verduurzaming van de landbouwsector.' Behoudens deze opmerking was er tamelijk weinig aandacht voor boeren.

0 reacties


Koning heeft mondjesmaat aandacht voor landbouw

In 2050 moet de Nederland klimaatneutraal zijn, zo stelde koning Willem Alexander vandaag in zijn troonrede in de Ridderzaal. Dit vraagt om een verdere verduurzaming van de landbouwsector. Behoudens deze opmerking was er tamelijk weinig aandacht voor boeren.

0 reacties


Wat merkt boer van stijgende olieprijzen?

Het gaat er letterlijk heet aan toe op de wereldwijde brandstoffenmarkt. Nadat een droneaanval de olieproductie in Saoedi-Arabië een flinke klap heeft toegebracht stijgen de olieprijzen in hoog tempo. Wat kunnen boeren verwachten bij het bestellen van diesel voor de oogst?

0 reacties


LTO: economische voorspoed en bezorgdheid toekomst

Onrust boeren en tuinders over politiek debat

Het gaat goed met de Nederlandse economie, en de Nederlandse land- en tuinbouw is trots op de grote bijdrage die ze daaraan levert. Tegelijkertijd maken veel boeren en tuinders zich zorgen over de toekomst. De maatschappelijke waardering voor de producenten van groene en gezonde voeding en planten is groot. Helaas staat dat niet gelijk aan een eerlijk inkomen, duurzaam beleid en politieke betrokkenheid bij de toekomst van de sector. LTO Nederland roept het kabinet op om achter de land- en tuinbouw te gaan staan en goede oplossingen te bieden rond de vastzittende dossiers.

0 reacties


Wat merkt de boer van stijgende olieprijzen?

Het gaat er letterlijk heet aan toe op de wereldwijde brandstoffenmarkt. Nadat een droneaanval de olieproductie in Saoedi-Arabië een flinke klap heeft toegebracht stijgen de olieprijzen in hoog tempo. Wat kunnen boeren verwachten bij het bestellen van diesel voor de oogst?

0 reacties


Precisielandbouw: het boerenverstand passé?

'Precisielandbouw is opkomend'. Het is een kop die om de zoveel tijd opduikt in de vakbladen. Blijkbaar is er een trend ontstaan waar heel Nederland aan meewerkt. Het lijkt tot nu toe vooral een markt te zijn voor machinebouwers en softwareontwikkelaars. Voorlopende loonwerkers en boeren maken gretig gebruik van de trend en zien genoeg mogelijkheden, maar hoe houden zij het toepasbaar op het eigen boerenerf?

0 reacties


‘Zeker 1.000 boeren naar Den Haag’

0 reacties


Poll: Ik ga op 1 oktober mee protesteren in Den Haag

Vele boeren trekken op dinsdag 1 oktober naar Den Haag om hun stem te laten horen tegen de negatieve aandacht voor de agrarische sector. Stem op de nieuwe poll op Akkerwijzer.nl: Ik ga op 1 oktober mee protesteren in Den Haag

0 reacties


Boerenactie 1 oktober; al 1200 aanmeldingen

Aan de grote boerenactie dinsdag 1 oktober in Den Haag doen minstens 1200 boeren met naar schatting 1000 voertuigen mee. Dat zegt Mark van den Oever van Farmers Defence Force, de organisatie die de actie opgezet heeft.

0 reacties


Honderden boeren herdenken melkstaking (2009) in Ciney

Op 16 september 2009 goten honderden melkveehouders in een veld in Ciney in totaal drie miljoen liter melk weg, uit protest tegen de lage melkprijzen. Tien jaar later kwamen opnieuw honderden landbouwers naar Ciney, om de crisis van toen te herdenken en aandacht te vragen voor de nog altijd moeilijke marktomstandigheden in de verschillende deelsectoren. Volgens de organisatoren waren er 500 tot 600 tractoren ter plaatse, uit binnen- en buitenland. Het Algemeen Boerensyndicaat spreekt in een persbericht zijn sympathie uit voor de actie “want Europa offert de eigen duurzame landbouw op door via handelsakkoorden goedkope import mogelijk te maken van producten waarvoor andere regels gelden”.

2 reacties


Deze boeren hoeven hun melk niet zo nodig aan het buitenland te verkopen: ‘Alleen aan Ouderkerk en Amsterdam’

Vastberaden begon een groep boeren nabij Amsterdam een zuivelonderneming. Hun doel: natuurvriendelijke melk leveren aan de hoofdstad. Het bleek worstelen en weer boven komen. ‘De tijd is rijp voor onze melk. Als het nu niet lukt, lukt het nooit.’

1 reactie


Boerenactie 1 oktober; al 1200 aanmeldingen

Aan de grote boerenactie dinsdag 1 oktober in Den Haag doen minstens 1200 boeren met naar schatting 1000 voertuigen mee. Dat zegt Mark van den Oever van Farmers Defence Force, de organisatie die de actie opgezet heeft.

0 reacties


Dutch Food Week daagt boeren voor de klas

Van 5 tot en met 16 oktober krijgt heel Nederland, van stad tot platteland, de kans om meer te leren over lekker, veilig en gezond voedsel tijdens de Dutch Food Week in Ede. Onderdeel daarvan is het delen van kennis en kunde door boeren voor de klas.

0 reacties

Boeren video's