Boeren

Dalfser boeren laten koeien massaal in de wei lopen

DALFSEN – Liefst 79 procent van de melkveehouders in de gemeente Dalfsen laat zijn of haar koeien in de wei lopen. Zo ook Bert Ruitenberg. Maar bij het weiden van de koeien komt meer kijken dan men wellicht denkt. “Het is geen kwestie van de koeien naar buiten en ‘ze’ […]

7 reacties


Minister Carola Schouten vraagt duizenden boeren visie op kringlooplandbouw

Minister Carola Schouten van Landbouw gaat duizenden agrarische ondernemers consulteren over haar visie Kringlooplandbouw.

18 reacties


NMV kritisch op deelnemers Ronde Tafel Gesprek Landbouw Klimaat

Verbaast waren wij over uitgenodigde partijen aan dit Ronde Tafel Gesprek. Reden voor NMV om daar een statement over te maken.

NMV voorzitter Harm Wiegersma sprak donderdag in op een Ronde Tafel Gesprek over klimaat en landbouw in de Tweede Kamer. Zijn inleiding luidde zo:

Geachte voorzitter, allereerst bedankt voor uw uitnodiging. Ik ben Harm Wiegersma, voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders vakbond. Anders dan het overgrote deel dat hier vandaag aan tafel zit, vertegenwoordig ik de onderkant van de keten: de mensen die ook echt landbouw bedrijven. Dát deel van het systeem waar we het vandaag over hebben, waar straks daadwerkelijk klimaatmaatregelen genomen moeten worden. Dit wordt namelijk niet gedaan door mensen die er uitsluitend theoretisch over nadenken. Zij voelen dat zelf niet. Ik ben tevens praktiserend melkveehouder.

Het bevreemdt mij, dat waar het gaat om landbouw in relatie tot klimaat hier meer anti-veehouderij partijen zijn uitgenodigd dan veehouders. Terwijl veehouders wél met de gevolgen van het klimaatakkoord geconfronteerd worden, en die tegenlobby niet eens zelf landbouw bedrijft. Zo wordt de discussie hier blijkbaar gevoerd. De link naar klimaat ontgaat mij van het uitnodigen van een dierenarts hier aan tafel, die een partij vertegenwoordigt die zich uitsluitend verzet tegen de veehouderij. Het idealisme krijgt hier zo een podium, dat doet geen recht aan alle hardwerkende boeren die ik vertegenwoordig die iedere dag voor dag en dauw opstaan om u van gezond voedsel te voorzien. Het staat eenieder uiteraard vrij om landbouwgronden of bedrijven aan te schaffen en deze naar eigen inzicht rendabel te maken. Het is onnodig om in dat proces op slinkse wijze een sector kapot te willen beschadigen. Bovendien een belangrijke sector ,die juist in het klimaatdebat een bijdrage kan leveren.

Boeren hebben namelijk een oplossing. Daar liggen kansen, zeker in de melkveehouderij. De landbouwsector is de enige sector waar op dit moment een reële potentie voor negatieve emissies is. De melkveehouderij is sinds de jaren 80 al fors gekrompen, in tegenstelling tot andere sectoren. Er zijn kansen op verschillende pijlers, maar daarvoor hebben boeren wel uw medewerking en steun nodig. Laat het klimaatakkoord niet verworden tot het paard van Troje ten gunste van de eiwittransitie, die ons momenteel op alle mogelijke manieren door de strot geduwd wordt.

Tot slot wil ik mijn pleidooi eindigen met het volgende: Emissies zijn inherent aan leven. U ademt op dit moment CO2 uit, daarmee veroorzaakt u dus broeikasgasemissie. Koeien net zo; methaanemissie van koeien is onderdeel van de biologische koolstofkringloop. Waarom methaan van koeien wel meenemen en broeikasgasemissie van mensen niet? Het échte probleem is natuurlijk fossiele brandstof. De focus op biologische processen is wat ons betreft slechts een afleiding van waar het daadwerkelijk om gaat. Maar gelukkig kunnen boeren óók op dat gebied een bijdrage leveren. Koester dat!

NMV: voor boeren!

Originele beschrijving

NMV voorzitter Harm Wiegersma sprak vandaag in op een Ronde Tafel Gesprek over klimaat en landbouw in de Tweede Kamer. Zijn inleiding luidde zo:

Geachte voorzitter, allereerst bedankt voor uw...

37 reacties


Oude mensen- en geitenpies vertelt hoe boeren hun dieren hielden

0 reacties


Boeren moeten meldpunt met databank activisten oprichten

Boerenbelangenbehartigers zijn veel te slap met hun aanpak van dierenrechtenactivisme. Dat zegt onderzoeksjournalist Peter Siebelt (bekend van zijn boek ‘EcoNostra; het netwerk achter Volkert van der Graaf), in de serie over dierenactivisme.

0 reacties


ZLTO dringt aan op perspectief Brabantse boeren

Verminder onnodige wet- en regelgeving en herzie het veehouderijbeleid. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen in de brief die ZLTO heeft gestuurd naar informateur Helmi Huijbregts-Schiedon en alle partijleiders van provincie Noord-Brabant.

0 reacties


‘Niet alleen boeren moeten steentje bijdragen aan biodiversiteit’

‘De verantwoordelijkheid voor het herstel van de biodiversiteit moet niet steeds bij boeren gelegd worden’, dat vindt een overgrote meerderheid van de mensen die stemden op de stelling van Vee & Gewas en Veldpost.

0 reacties


​Rabobank leent minder aan boeren

Het uitstaande krediet van Rabobank bij Nederlandse boeren en tuinders is dit decennium jaarlijks gemiddeld met 600 miljoen euro gedaald. Dat meldt Het Financieel Dagblad. Volgens de krant is Rabobank op aandringen van De Nederlandse bank kritischer

0 reacties


Boerenportefeuille Rabobank krimpt

In de afgelopen 8 jaar is het totaalbedrag aan kredieten dat de Rabobank aan agrariërs heeft uit staan met €4,3 miljard afgenomen tot €26 miljard. Met een marktaandeel van 85% is de bank niettemin nog altijd verreweg de belangrijkste bank voor de financiering van Nederlandse boeren en tuinders.

0 reacties


„Drie op de vijf boeren overleven transitie in de landbouw niet”

De transitie naar kringlooplandbouw gaat pijn doen. „Ik durf er een fles whiskey op te zetten dat een fors deel van de boerenbedrijven gaat sneuvelen”, zei de „rebelse wetenschapper” Jan Rotmans woensdag in de Tweede Kamer.

0 reacties


Rabobank verlaagt krediet voor boeren al jaren

Rabobank heeft het uitstaande krediet bij boeren en tuinders sinds 2011 steeds verder verkleind. Ieder jaar werd dit krediet met €600 miljoen verlaagd. Dat blijkt uit berichtgeving van het Financieele Dagblad.

0 reacties


Brabant informeert boeren via website over stallensloop

De provincie Noord-Brabant introduceert een website (www.sloopschakel.nl) die boeren informeert over alles wat komt kijken bij de sloop van oude stallen en het verwijderen van asbest. Het maken van een berekening van de uitvoeringskosten is ook mogelijk.

0 reacties


'Boeren hebben dalende prijzen voor een groot deel aan zichzelf te danken'

Boeren hebben de dalende prijzen voor hun producten voor een groot deel aan zichzelf te danken. Ze vergroten hun productie meer dan de vraag toeneemt. Daarbij streven ze ieder voor zich naar de laagste kostprijs, die vervolgens de marktprijs wordt.

0 reacties


De boer gezond, de burger gezond

Kleine boeren om zeep helpen en grote fabrieken vol kwetsbare dieren in dichte stallen. Gaan we daar gewoon mee door? Provincie: pak de keten aan! Een hartenkreet van een Q-koortspatiënt.

0 reacties


'Boerenleenbank' zet mes in krediet voor boeren

Rabobank ziet vanwege onduidelijkheid over toekomstige milieuregels de vraag teruglopen bij de traditionele doelgroep. Ook is de bank in de nasleep van de kredietcrisis kritischer over de financieringsrisico’s van Nederlandse agrariërs.

54 reacties


'Boeren hebben dalende prijzen voor een groot deel aan zichzelf te danken'

Boeren hebben de dalende prijzen voor hun producten voor een groot deel aan zichzelf te danken. Ze vergroten hun productie meer dan de vraag toeneemt. Daarbij streven ze ieder voor zich naar de laagste kostprijs, die vervolgens de marktprijs wordt.

0 reacties


'Belangenbehartigers moeten boeren beschermen in plaats van de dialoog met NGO's aangaan'

Belangenbehartigers moeten stoppen met de 'dialoog' met NGO's zoals Greenpeace, Natuurmonumenten, Varkens in Nood en Wakker Dier. „Zij moeten gaan doen waarvoor ze zijn opgericht: boeren beschermen en opkomen voor de agrarische sector."

0 reacties


Peter Siebelt: 'Weg van de dialoog met NGO's, belangenbehartigers moeten boeren beschermen'

Belangenbehartigers moeten stoppen met de 'dialoog' met NGO's zoals Greenpeace, Natuurmonumenten, Varkens in Nood en Wakker Dier. ,,Zij moeten gaan doen waarvoor ze zijn opgericht: boeren beschermen.

0 reacties


Nieuwe golf van gps-diefstal teistert bedrijven

Terwijl boeren en loonbedrijven druk zijn op het land, is het dievengilde weer actief. Aan het begin van april werden in de provincie Zeeland een aantal gps-systemen van John Deere gestolen. Vervolgens werden ook bedrijven in West-Brabant getroffen, en ook in Noord-Nederland wordt melding gemaakt van diefstal.

0 reacties


Fotoserie: Uien zaaien op NKG en geploegd in het kader van project Bufferboeren

In het waterwingebied bij Veghel (NB) heeft Brabant Water toestemming om de drinkwaterwinning te verhogen. Om de droogteschade voor de boeren in regio te voorkomen is er het project Bufferboeren.

0 reacties

Boeren video's