Boeren

Meer belangstelling bij boeren voor mechanische onkruidbestrijding

Het was nog even spannend of de velddemonstratie bij SPNA op de proefboerderij in de Kollumerwaard (FR) doorging.

0 reacties


Meer belangstelling bij boeren voor mechanische onkruidbestrijding

Het was nog even spannend of de velddemonstratie bij SPNA op de proefboerderij in de Kollumerwaard (FR) doorging.

0 reacties


Verduurzaming gewasbescherming op koers

Minder chemische middelen, minder normoverschrijdingen in het oppervlaktewater en een stevige inzet op biodiversiteit. De inspanningen van Nederlandse boeren en tuinders leiden tot resultaat. Dat blijkt uit de publicatie ‘ Duurzame Gewasbescherming – land- en tuinbouw op koers ’, die vandaag door de…

0 reacties


Afrikaanse landbouwers in Zeeland: ‘Wat zijn de Zeeuwse boeren blij.’

COLIJNSPLAAT - Op initiatief van de Wageningen Universiteit hebben landbouwspecialisten uit voornamelijk Afrikaanse landen de afgelopen dagen een kijkje genomen in Zeeland. Ze kregen van alles te horen over gewasbescherming en voedselveiligheid en keken hun ogen uit bij de open dag van de CZAV in Colijnsplaat.

0 reacties


Boer wil met burger naar Brussel om te protesteren tegen Mercosur-deal

Boeren lijken wel te voelen voor een protest in Brussel tegen de op handen zijnde Mercosur-deal.

0 reacties


‘Boeren met melkrobotproblemen durven niet te praten’

Uit een steekproef van 135 boeren met een melkrobot blijkt dat 73 procent van hen meer plezier in het werk beleeft, sinds ze de omschakeling naar robotmelken maakten. Wanneer boeren ontevreden zijn, lijken ze daar niet zomaar over te willen praten.

0 reacties


‘Boeren werken keihard aan voedselveiligheid, waterkwaliteit en geïntegreerde gewasbescherming’

Boeren en tuinders zetten zich op alle fronten in voor een gezonde leefomgeving. Dat stellen LTO Nederland met Glastuinbouw Nederland, de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO).

0 reacties


Verduurzaming gewasbescherming op koers

Minder chemische middelen, minder normoverschrijdingen in het oppervlaktewater en een stevige inzet op biodiversiteit. De inspanningen van Nederlandse boeren en tuinders leiden tot resultaat. Dat blijkt uit de publicatie ‘Duurzame Gewasbescherming – land- en tuinbouw op koers’, die vandaag door de branche werd gepubliceerd.
De Nederlandse land- en tuinbouw staat wereldwijd bekend vanwege zijn kwaliteit en duurzaamheid. Om ook na 2030 koploper te zijn met groene, gezonde en gewaarde producten heeft de sector zichzelf ambitieuze doelen gesteld. Tegelijkertijd zijn er de afgelopen jaren al grote stappen gemaakt in het verlagen van de milieulast. De publicatie geeft inzicht in de inspanningen van de verschillende plantaardige sectoren: akkerbouw, glastuinbouw, bloembollen, bomen & vaste planten, fruit, vollegrondsgroenten en paddenstoelen.
Verbetering waterkwaliteit
Het kabinet Rutte II heeft in de Tweede nota duurzame gewasbescherming ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’ de gezamenlijke ambities, doelen en maatregelen voor duurzame gewasbescherming voor de periode 2013-2023 vastgelegd. Een van de tussendoelen was een halvering van het aantal normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater in 2018. Dankzij de inspanningen van de sector werd in 2017 al een vermindering van 66% gerealiseerd.
Geïntegreerde gewasbescherming
Geïntegreerde gewasbescherming (IPM), waarmee de toepassing van chemische gewasbeschermingsmiddelen wordt teruggebracht, is de norm in de land- en tuinbouw van vandaag. Met IPM worden 8 basisprincipes voor duurzame gewasbescherming gecombineerd ingezet om ziekten en plagen te voorkomen of te beheersen. Ondernemers zetten vooral in op het gebruik van middelen met weinig milieueffecten (58%), het voorkomen van resistentie (69%) en monitoring (71%). De volgende stap is weerbaar telen, waarmee nog meer nadruk ligt op het stimuleren van gezonde gewassen waar zo min mogelijk bijsturing met middelen voor nodig is.
Sector gemotiveerd
Andere belangrijke thema’s in de publicatie zijn biodiversiteit, veiligheid, naleving en knelpunten in wet- en regelgeving. Ook wordt per sector ingezoomd op de resultaten, ambities en lopende projecten waarmee de milieubelasting verder omlaag wordt gebracht en wordt gefocust op veiligheid en kwaliteit. De positieve ontwikkelingen die de sectoren hiermee laten zien, en de resultaten die tot op heden zijn geboekt, motiveren boeren en tuinders om te blijven investeren in technieken en maatregelen die de duurzame productie en de leefomgeving ten goede komen.

→ Lees de publicatie ‘Duurzame gewasbescherming - land- en tuinbouw op koers’

Deze publicatie is tot stand gekomen door een samenwerking van LTO Nederland met Glastuinbouw Nederland, de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO).

0 reacties


‘Waarom niet streven hele Friese landbouw biologisch te maken’

Er waait de komende vier jaar in de Friese politiek een biologische wind. Beide gedeputeerden met landbouwzaken in de portefeuille hebben een uitgesproken voorkeur voor deze wijze van boeren. Het nieuwe coalitieakkoord van de Provinsje Fryslân en het team van gedeputeerden werd dinsdag 18 juni gepresenteerd in Heeg. Johannes Kramer (FNP) houdt net als de […]

24 reacties


Partij voor de Dieren is bondgenoot van boeren bij Mercosur-deal

De op handen zijnde Mercosur-deal tussen de Europese Unie en de Zuid-Amerikaanse landen Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay baart niet alleen de Nederlandse boeren en tuinders grote zorgen, ook verschillende politieke partijen luiden nu de alarmbel.

0 reacties


Gps-dieven slaan nu ook toe bij boeren in Drenthe

Het dievengilde heeft nu ook toegeslagen in Drenthe. Bij boeren in de dorpen Witteveen, Odoornerveen en Schoonloo zijn gps-systemen gestolen uit trekkers. Recent zijn soortgelijke diefstallen gemeld in onder meer Mantinge en Hijken.

4 reacties


‘Minder antibiotica schaadde boeren niet’

WAGENINGEN (ANP) - Het terugbrengen van het gebruik van antibiotica in de veehouderij heeft de concurrentiepositie van Nederlandse boeren niet geschaad. Dat concludeert Wageningen Economic Research na onderzoek op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

0 reacties


Partij voor de Dieren is bondgenoot van boeren bij Mercosur-deal

De op handen zijnde Mercosur-deal tussen de Europese Unie en de Zuid-Amerikaanse landen Brazilië, Argentinië, Paraguay en Urugay baart niet alleen de Nederlandse boeren en tuinders grote zorgen, ook verschillende politieke partijen luiden nu de alarmbel.

0 reacties


Partij voor de Dieren is bondgenoot van boeren bij Mercosur-deal

De op handen zijnde Mercosur-deal tussen de Europese Unie en de Zuid-Amerikaanse landen Brazilië, Argentinië, Paraguay en Urugay baart niet alleen de Nederlandse boeren en tuinders grote zorgen, ook verschillende politieke partijen luiden nu de alarmbel.

0 reacties


„Minder antibiotica schaadde boeren niet”

Het terugbrengen van het gebruik van antibiotica in de veehouderij heeft de concurrentiepositie van Nederlandse boeren niet geschaad. Dat concludeert Wageningen Economic Research na onderzoek op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

0 reacties


Duurzaam boeren loont zelden

Zevenbergschen Hoek
Akkerbouwer Dingeman Burgers kent genoeg collega’s die het maar niks vinden waar hij mee bezig is. Het gesprek aangaan met een ‘boerenhater’ van Greenpeace, dat doe je volgens hen gewoon niet. Collega’s die zo denken komen volgens Burgers ‘weinig van het erf af’. Aan zijn keukentafel is Herman van Bekkem van de milieuorganisatie meer dan welkom. ‘We ontdekten dat we aan hetzelfde eind van het touw aan het trekken waren.’
Op het spel bij de touwtrekkerij staat een eerlijke prijs voor de boer die netjes werkt. Met meer oog voor natuur en milieu door zo min mogelijk...

1 reactie


'Politie houdt drie windmolenactivisten aan'

De politie heeft drie personen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij het verzet tegen windmolenparken.

De politie heeft drie mensen opgepakt die ervan worden verdacht dat ze betrokken zijn bij de windmolenterreur. Meerdere ondernemers die werken aan de aanleg van windparken in Groningen en Drenthe kregen in de afgelopen maanden dreigbrieven.

De politie heeft vanochtend drie mannen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij "ernstige strafbare feiten" die zijn gepleegd rond de aanleg van twee grote windmolenparken in het noorden van het land.
Volgens de eerste berichten bij RTV Noord zijn de verdachten een 61-jarige man uit Tweede Exloërmond, een 58-jarige man die in Meeden verblijft en een 50-jarige man uit Nieuw-Buinen. De politie onderzoekt wat hun rol is in de zaak.
Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Op dit moment vinden huiszoekingen plaats in Meeden, Nieuw-Buinen, Tweede Exloërmond, Oude Pekela, Groningen en Stadskanaal. Omdat de politie veel vragen verwacht, wordt om 12.00 uur een tijdelijk politiebureau geopend in Meeden, waar buurtbewoners vragen kunnen stellen aan een wijkagent en iemand van het onderzoeksteam.
Bedreigingen, asbest en metalen pinnen
Zowel in Groningen als in het noorden van Drenthe staan twee grote windmolenparken gepland. Die leidden tot veel protest van omwonenden en ook diverse gemeenten. Dat verzet uitte zich juridisch, tot aan de Raad van State toe.
Daarnaast begonnen vanaf augustus 2016 ook verschillende actiegroepen zich op agressieve wijze te roeren. Zij bedreigden boeren die hun land beschikbaar stelden. Later verspreidden zij conservenblikken gevuld met beton en metalen pinnen op akkers, mogelijk om de machines van boeren te beschadigen.
In februari van dit jaar dumpten actievoerders tot twee keer toe grote hoeveelheden asbest bij een bedrijf dat betrokken is bij de aanleg van een van de twee windmolenparken. Of en hoe de nu aangehouden verdachten verantwoordelijk zijn voor die dumping, is nog onduidelijk.

0 reacties


Antibioticareductie: geen negatief effect concurrentiepositie Nederlandse boeren

De verkoop van antibiotica voor gebruik in de veehouderij in Nederland daalde van 2009 tot 2017 met 63%. Dit had geen aantoonbaar negatief effect op de gemiddelde productie en de economische resultaten van vleeskuiken- en varkensbedrijven. Ook het concurrentievermogen van de Nederlandse primaire vleeskuiken- en varkenssector ten opzichte van andere landen had niet te lijden onder de vermindering van antibioticagebruik. Dit blijkt uit een onderzoek van Wageningen Economic Research op verzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

0 reacties


Boer en Bosbeheer helpen elkaar

Biologische boeren hebben ruimte nodig om hun vee te laten grazen, Staatsbosbeheer zoekt naar inkomstenbronnen voor het onderhoud van natuurgebied. Een logisch huwelijk - in de provincie Utrecht pachtten twee biologische boeren voor langere tijd grond van Staatsbosbeheer. Onze verslaggever Hugo Reitsma was erbij.

0 reacties


“Voedsel is te goedkoop”

Liefst een derde van wat in Europa aan lekkers geproduceerd wordt, belandt op de afvalberg. "Voedsel is te goedkoop," zei Carola Schouten, Nederlands minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. "Eten is zo laaggeprijsd dat het milieu te zwaar wordt belast, te veel voedsel wordt verspild en boeren te weinig verdienen." En ook al kost een volle winkelkar in ons land al snel 11 procent meer dan bij onze noorderburen, haar uitspraak geldt ook hier.

0 reacties

Boeren video's