Home / Regels TractorFan

Regels TractorFan

De makers van TractorFan willen met TractorFan een website scheppen waar iedereen, jong en oud, man en vrouw, zich welkom voelt om over Tractors en daaraan gerelateerde onderwerpen te praten. Met het oog op deze doelstelling zijn de onderstaande regels opgesteld:

Privacy

 1. Gegevens van de bezoekers van TractorFan worden niet verstrekt aan derden.

Copyright

 1. Het copyright op foto’s en video’s ligt en blijft bij de initiële rechthebbende en gaat in geen geval over naar (de makers van) TractorFan.
 2. Foto’s en video’s worden alleen gebruikt binnen de website(s) van TractorFan.

Algemene regels

Iedereen die zich in het dagelijkse leven goed weet te gedragen heeft op TractorFan geen last van de door ons opgestelde regels. Dat is de korte samenvatting van het onderstaande:

 1. Om lid te kunnen worden van TractorFan is een geldig emailadres vereist.
 2. Het uitten van schuttingtaal, scheldwoorden en opmerkingen die als discriminerend kunnen worden opgevat is verboden.
 3. Zonder toestemming van de eigenaar van deze website is het reclame maken voor producten of diensten niet toegestaan.
 4. Het plaatsen van foto’s, video’s of links die racistisch, erotisch of beledigend van aard zijn is verboden.
 5. Het plaatsen van met copyright beschermd beeldmateriaal is verboden, tenzij het materiaal wordt voorzien van kloppende bronvermelding.
 6. Het plaatsen van een grote hoeveelheid foto’s van andere websites is verboden, ook wanneer voorzien van bronvermelding.

Er zal in veel gevallen worden getracht om contact op te nemen met de persoon die zich misdraagt, maar het is ook mogelijk dat iemand per direct wordt geblokkeerd.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De makers en beheerders van TractorFan doen hun uiterste best om er op toe te zien dat de regels van TractorFan worden nageleefd.

De makers van TractorFan:

 1. Zijn niet aansprakelijk voor technisch falen.
 2. Zijn niet aansprakelijk voor het gedrag van hun bezoekers.

De makers van TractorFan kunnen niet garanderen dat:

 1. De algemene regels worden nageleefd.
 2. Er op tijd wordt ingegrepen in geval van misbruik (wij streven naar ingrepen binnen 24 uur).
 3. De website altijd benaderbaar blijft.

Bij overtreding

Bij (herhaaldelijke) overtreding krijg je de roze foutmelding te zien.