Vanbakel melkvee in de clinch


Originele beschrijving

Het grootste melkveebedrijf van Nederland in Vredepeel beschouwt zichzelf als knelgeval.

Deel dit topic

Reacties

+4
Niksnut
Flink geanticipeerd op de peildatum voor peildatum +- 450 stuks bij gezet en op 1 augustus 2015 weer verdwenen blijkt uit WOB
Hans van Bergen
@Niksnut Dit had je ook bij 'buurman' Verstraten. Daar moest ik uitleggen dat de vaarzen gekalfd hadden da was hier ms ook wel.
+2
Niksnut
@Hans van Bergen joke had vlak voor de peildatum 29 stuks aangevoerd en ja je kan het al raden .tussen 2-7-2015 en 31-12-2015 zijn ze weer 29 verdwenen..puur anticiperen .laffe daat tegenover zijn collega boeren
smaak
@Niksnut Plaatsing op internet
De openbaar gemaakte stukken worden op www.rijksoverheid.nl geplaatst.
Afschrift aan belanghebbenden
Een afschrift van dit besluit zend ik aan de derde belanghebbende.
Hoogachtend,
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens

niets is minder waar. ze houden het achter tientallen documenten die bewijslast leveren .
VN united
@smaak Ruttedoctrine
smaak
@VN united Nu in uw geval is gebleken van een (zeer) bijzondere individuele omstandigheid
die buiten uw invloedssfeer lag, kan de voorzienbaarheid van het
fosfaatrechtenstelsel niet zondermeer aan u worden tegengeworpen. Het was
voor u niet voorzienbaar dat het aanhouden van het transport van de op 30 juni
2015 aangekochte melkkoeien tot 7 juli 2015 in verband met een hittegolf, zou
leiden tot het niet meenemen van deze runderen bij de toekenning van
fosfaatrechten. Hierdoor is voor u een buitensporige last ontstaan van het niet
hebben van fosfaatrechten voor de 121 runderen.
In uw geval kom ik tot het oordeel dat u, gelet op de specifieke omstandigheden
in uw geval, door de invoering van het fosfaatrechtenstelsel op 2 juli 2015 een
individuele en buitensporige last draagt en dat uw belang zwaarder dient te wegen
dan de belangen die zijn gediend met het fosfaatrechtenstelsel.
Ontheffing
Om de disproportionele uitwerking van het fosfaatrechtenstelsel op uw bedrijf op
te heffen, verleen ik u ontheffing op basis van artikel 38, tweede lid Msw. Met
deze ontheffing mag u op uw bedrijf tot een zekere hoogte melkvee houden
zonder over de bijbehorende fosfaatrechten te beschikken.
De ontheffing geldt voor onbepaalde tijd en is gekoppeld aan uw bedrijf. Dit wil
zeggen dat de ontheffing enkel kan worden overgedragen aan een ander wanneer
uw bedrijf wordt overgedragen aan die ander. De ander kan pas aanspraak maken
op de ontheffing nadat de overgang ervan door RVO.nl is geregistreerd.
Bij overgang wordt de omvang van de ontheffing verkleind overeenkomstig
hetgeen in artikel 32a Msw is bepaald ten aanzien van fosfaatrechten.
Omvang van de ontheffing
Bij het bepalen van de omvang van deze compensatie, neem ik als uitgangspunt
dat u enig nadeel als gevolg van het stelsel van fosfaatrechten – net als andere
melkveehouders – moet kunnen dragen.
Ik ben slechts gehouden het disproportionele deel van uw last weg te nemen.
Zoals reeds eerder besproken, ga ik zeer terughoudend om met de algemene
bevoegdheid die artikel 38 van de Msw mij biedt om ontheffing te verlenen van
het bij of krachtens de wet bepaalde.
Voor de berekening van de omvang van uw ontheffing heb ik alle 121
aangekochte melkrunderen uit Duitsland in aanmerking genomen nu door de
invoering van het fosfaatrechtenstelsel op 2 juli 2015 deze dieren niet zijn
meegenomen bij de vaststelling van uw fosfaatrechten. Ten aanzien van de
melkproductie merk ik op dat hiervoor al is vastgesteld dat uw melkproductie van
het jaar 2015 is aangemerkt als de voor u meest representatieve melkproductie.
Derhalve wordt bij de berekening van de omvang van de ontheffing het
excretieforfait gebaseerd op de gegevens van 201
VN united
@smaak Corrupte rechters bij het cbb
Voor rond de 30000 euro krijg je je gewenste uitspraak
Moet voor Willy en Marcel te doen zijn.
Farma_boerke
@VN united hier zie je een andere vorm, er worden geen fosfaatrechten toegekend, maar een ontheffing om meer vee te houden obv een simulatie van rechten. De rechten zijn niet verkregen, wel ontheffing voor houden meer vee.
Raak

(klik om te vergroten)

Hans van Bergen
@Raak Dees hebben vast meerdere UBNs so as ze beesten verplaatst hebben of een koppel gekocht/gevonden/gekregen/georven van een bewonderaar dan is het maar zo mogelijk een dergelijke wijzeging. Ook hebben, nogmaals, vaarzen de neiging om af te kalven en andere code aan te nemen
VN united
@Hans van Bergen Hoogste aantal op ubn op 2-7-2015 telt
Schuiven met dieren levert op die dag dubbele rechten op😎
VN united
@VN united Dat kon tot 90 dagen na 2-7-2015 probleemloos.
+1
Noorderling
@VN united
Dierrechten gaat per brs nummer, wat helpt schuiven dan als je bij de ene optelt en je andere locatie aftrekt?
VN united
@Noorderling Klopt. Deze slimme mensen hebben twee brs nummers op 1 locatie. Vaak voldoet de locatie niet aan de vereisten voor het hebben van een tweede nummer.
Ook de administratie voldoet dan vaak niet aan de eisen.
Beide brs nummers moeten dan volledig gescheiden zijn
Van Bakel heeft aan de Vredeweg 3 brs nummers
Vergunning in 2015 voor 1800 dieren
Op het bedrijf stonden 5891 dieren
Knap staaltje administratie wanneer je ze allemaal door dezelfde melkput haalt of van groep verplaatst
Er wordt niet op gecontroleerd dus wanneer je wilt kun je er mee aan de slag.
Hieronder een afbeelding uit een document op Rijksoverheid.nl

(klik om te vergroten)

Noorderling
@VN united
Dat het niet klopt kan ik inkomen, maar je kunt er tussen of op je bedrijven toch geen fosfaatrechten mee creëren wat gesteld wordt of ben ik dan nog net een stapje te dom?
Fendt926Driver
@Noorderling als je op de 2e dieren afvoert naar een ander ubn nummer krijg je op beide nummers de aantallen dieren.
Dus 50 stuks overzetten op de 2e betekend dat de afvoerende partij die dieren op die datum heeft.
En dat de aanvoerende partij ze ook heeft op die dag.
Betekend dat je ze beide hebt.
Als dus beide ubn nummers van jou zijn heb je er dan zo maar 50 stuks bij
Noorderling
@Fendt926Driver
Dat gaat niet op, slachtkoeien die op 2juli afgemeld werden kreeg je ook geen rechten voor. Daar waren een aantal boeren terecht ook kwaad over, dure koeien...
Fendt926Driver
@Noorderling foutje van mij.
Op de 2e afvoeren van bedrijf naar bedrijf (dus niet slacht) werdt op beide ubn nummers genoteerd
VN united
@Noorderling Bij aan en afvoer van levende dieren ligt er een uitspraak in de januari zaken
Het betreffende dier telt mee op beide ubn nummers
Noorderling
@VN united @Fendt926Driver
Dat was mij onbekend, bijzonder aangezien het onder hetzelfde brs valt.

Dat was het even schuiven wel waard, sowieso met 3dagen terug kunnen melden is een heterdaadje onmogelijk.
VN united
@Noorderling 3 dagen?
Kijk eens even op de site van rvo
3maanden kan ook
+2
Fendt926Driver
@Noorderling ik ben er per ongeluk achter gekomen omdat we (netjes legaal) op die dag 3 pinken naar een ander bedrijf had gedaan wat wij tijdelijk voor hem op stal gehad hadden.
Eerst enorm spijt van gehad.
Maar later kregen we beiden van die 3 pinken de fosfaat rechten
+1
VN united
@Fendt926Driver Neem het aantal dieren die verplaatst zijn op 2 juli (legaal)
Tel daar bij op het aantal wat illegaal is teruggezet naar 2 juli
Dan heb je een flink aantal kilo’s fosfaat wat rvo boven het plafond heeft uitgegeven
Daardoor hebben we nog steeds 20% afroming bij overdracht van rechten
De werkelijke fosfaatproductie ligt ver onder het plafond. Zo werkt linkse vee opruimlogica.
+1
brassel
@Fendt926Driver miljoenen rechten dubbel uitgegeven waar de tweede kamer leden van op de hoogte waren
+2
de Tank
Quote Reactie van @brassel:
tweede kamer leden van op de hoogte waren

nu schat je de 2e kamer leden wel wat aan de hoge kant in
brassel
@VN united hoeveel zaken zitten nog in die map ????
VN united
@brassel Tientallen. Nu is het vakantie. Ik wens mijn collega’s veel succes met hun zaak.
smaak
@Hans van Bergen @Hans van Bergen] vandaag is mijn te oren gekomen dat meulenbroeks in 2017 geen enkele dier heeft gereduceerd sterker nog hij heeft zelf meer melkkoeien gehouden . terwijl hij zijn leden in okt 2017 opriep om de veestapel te reduceren . dit is gebleken uit WOB
J Andringa
@smaak ik dacht dat WOB’s altijd schriftelijk zijn
smaak
@J Andringa de persoon waarvan ik het gehoord heb heeft het op papier via wob ik heb de stukken zojuist gezien . en het klopt
J Andringa
@smaak wat gaat er nu mee gedaan worden?
brassel
@smaak altijd al gedacht dat die niet deugden . en dat moet de sector vertegenwoordigen
Raak
@Hans van Bergen hadden die vaarzen gekalft voor de datum of na de datum
smaak
@Niksnut Geachte heer, mevrouw,
Voor doe ik onderzoek naar de uitgifte van fosfaatrechten aan
rundveehouders in 2015. Recent heb ik daar twee ander Wob-verzoeken voor ingediend.
Om te kunnen vaststellen hoe deze uitgifte heeft plaatsgevonden en of boeren de juiste
hoeveelheid rechten hebben gekregen, wil ik van de volgende melkveehouder graag de
gecombineerde opgave, de zogenaamde 'meitellingen' uit de jaren 2014, 2015 en 2016
ontvangen: , Vredeweg 6, 5816 AK Vredepeel.
Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob). Conform artikel 6.6a van de Wob vraag ik u mij binnen
uiterlijk twee weken (voor 1 oktober) de gevraagde informatie te verstrekken. Indien u
kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u mij hiervan
vooraf op de hoogte te brengen per mail:
Ik wil hierbij graag de opmerking maken dat het bij deze door mij opgevraagde gegevens
om milieu-informatie gaat die betrekking heeft op emissies in het milieu, zoals
beschreven in artikel 10.4 van de Wet openbaarheid bestuur en in het Verdrag van
Aarhus. Immers, hoe meer fosfaatrechten een boer heeft, des te meer fosfaat zijn bedrijf
mag uitstoten. Mochten deze onterecht zijn verschaft, dan is er sprake van ongewenste
uitstoot. In dergelijke gevallen geldt het uitgangspunt dat de overheid deze informatie
moet verstrekken, ook als het om bijvoorbeeld vertrouwelijke bedrijfsgegevens gaat. Dit
werd op 12 september 2018 nog eens benadrukt door de rechtbank in Amsterdam
(ECLI:NL:RBAMS:2018:
+13
Fendt926Driver
Daarna zelf gaan zuivelen omdat dan niet de fosfaat norm van de werkelijke (10.000 ltr +) gaat tellen maar een geschatte 7500 liter met bijbehorend fosfaat gehalte waardoor hij nog eens ruim 400 koeien bij mocht zetten binnen de geldende fosfaat rechten..

Vindt het ook best zielig voor van bakel
+2
Ford-NH_fan
Ja, als je zo moet spartelen voor je financiers zit je in de knel.
930triplemaaier
@Ford-NH_fan waarom dacht je dan dat ie een paar complete melkveebedrijven wou kopen? maar dit is op meerdere plekken mislukt omdat de financiering niet rond kwam
Niksnut
Onderzoek loopt nog naar de fosfaat rechten .zaak stinkt rvo spreekt von bijna 6000 dieren in 2015 .de vergunning is maar toereikend voor 1800 stuk in 2015
Claas Holland
@Niksnut hij heeft ook wat gezeur gehad met steegro uit marknesse.
+2
Valtraboerties
@Claas Holland geloof dat steegro daar meer last van heeft als van Bakel🙊
930triplemaaier
@Valtraboerties ik kan je uit de droom helpen dat dat niet zo is. alleen een boel werk en geregel van gehad...
Valtraboerties
@930triplemaaier je werkt er of hebt er gewerkt? Hele zaak is daar verkocht toch?
Edvof
@Valtraboerties ik begreep dat ze weer aan het investeren zijn in de stallen, zal vast door een andere eigenaar worden gedaan.
Claas Holland
@Valtraboerties denkt niet, het zijn bijde bedrijven die hard zijn.
smaak
@Niksnut 2 Beschikking
Gelet op de bepalingen van de Natuurbeschermingswet 1998 besluiten wij:
I. aan Vrebamelkvee BV, aan de Vredeweg 6, 5816 AK te Vredepeel, de op grond van
artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 vereiste vergunning te weigeren voor de
uitbreiding/wijziging van een melkrundveehouderij aan de Vredeweg 6, 7 en 9, 5816 AK te
Vredepeel, in de gemeente Venray, gelegen nabij de Natura 2000-gebieden, zoals
opgenomen in bijlage 1 bij deze vergunning.
Bijlage 1: AERIUS-verschilberekening Natura 2000-gebieden (kenmerk: Rp9MdG77jWTK)
Bijlage 2: Printscreen toetsing AERIUS Register geen ontwikkelingsruimte beschikbaar, gegenereerd
op 22 augustus 2016.
+8
mf 6150
Ik kan nogsteeds niet begrijpen dat er nog geen boer door het lint is gegaan en iemand daar iets heeft aan gedaan....
smaak
Staat op stapel @mf 6150
+3
930triplemaaier
Ik sta hier niet van te kijken....
hans1980
Ja had het al gedacht die melkstal kan bijna 500 koeien per uur melken dan is 2500 inefficiënt
Iets van 4000 koeien en dan nieuwe stallen minder ammoniak en methaan waarbij overheid al aangaf dat fosfaatrechten dan konden verdwijnen
Als hij dat voor mekaar krijgt is hij iedereen weer te slim af
+5
930triplemaaier
@hans1980 aan de voorkant lijkt het er allemaal heel mooi maar aan de achterkant is het gewoon een keiharde zakenman die ook wel eens op zn bek gaat
+1
cjw73
@930triplemaaier zakenman. Ze zijn gewoon een loopjongen voor de financier van geheel. Koolen heeft er meer in te brengen dan van Bakel hoor.
+1
mlkvhoudr
@930triplemaaier ik heb de "vader" van de broers wel eens gehad hier in het quotum tijdperk, uitermate charmante man die ons aanraadde om niet 1 maar 2 transacties met hem te doen ging mee ik over kopen en verleasen, uitermate correct in de omgang maar je moet natuurlijk niet met zo n advies meegaan.
Als ik zie wat die mannen bereiken vind ik dat gewoon prachtig om te zien, maar je moet wel voor jezelf denken doen zij ook
+13
slagroomvla
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
Als ik zie wat die mannen bereiken vind ik dat gewoon prachtig om te zien

Raar figuur ben jij dan, laten een spoor van ellende achter...
+1
George
Quote Reactie van @slagroomvla:
laten een spoor van ellende achter...

Dat kun je wel zeggen ja.
930triplemaaier
@slagroomvla idd dat bij steegro staat niet op zichzelf
+6
George
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
Als ik zie wat die mannen bereiken vind ik dat gewoon prachtig om te zien, maar je moet wel voor jezelf denken doen zij ook

Wat hebben ze bereikt dan? Ik als prulboerke uit Buul wil niet met ze ruilen. Ik weet wat ik heb en daar lees je van alles over wat ze niet hebben. 😀
+3
mlkvhoudr
@George is toch mooi in te zien echte ondernemers uit onze sector kan ik wel van genieten, zoals ik zei ik pas wel op om zaken met ze te doen maar vind de reportages die er weg komen mooi om te zien, juist omdat het zo ver weg staat van mij als op de winkel passer
+4
930triplemaaier
@mlkvhoudr met zulke "mooie" reportages over de voorkant wordt ik juist heel voorzichtig van
mlkvhoudr
@930triplemaaier naar mijn idee zei ik dat ook maar het begrijpend lezen gaat hier nog wel eens mis.....
+5
930triplemaaier
@mlkvhoudr je hebt gelijk moet er nog aan wennen dat ik nu een week vakantie heb ben pas net een uur wakker
+4
ntd79
@930triplemaaier kan me niet mooi en gek genoeg zijn, prachtig om te zien. Als ik het maar niet hoef te betalen. Ook open dagen van bedrijven die elders met een hele grote zak geld zijn weggekomen, ik vind dat machtig om te zien. Sommige beginnen te morren, ik niet, kan niet spectaculair genoeg zijn, gewoon heb ik zelf wel😅
+22
CaseCS130
@mlkvhoudr Verwar je ondernemers niet met oplichters? Is een echte ondernemer pas iemand waarbij je altijd op je tellen moet passen als je er zaken mee doet? Een bedrijf wat altijd de mazen in de wet opzoekt en daar gretig misbruik van maakt en daarmee anderen dupeert die het wel netjes doen zoals het bedoelt is?
Ik heb er helemaal niets mee in ieder geval. Voor mij is een echte ondernemer iemand waar je vertrouwd zaken mee kan doen. Iemand die voor de lange termijn gaat en ook oog heeft voor zijn klanten, leveranciers en omgeving.
+1
930triplemaaier
@CaseCS130 een echte ondernemer geeft en neemt en staat open voor overleg. dan kun je langdurige relaties aan gaan en voor de rest ben ik het met je eens.
Als je de mazen in de wet allemaal op gaat zoeken krijg je op een gegeven moment ook een onwerkbare situatie omdat je met veel te veel dingen rekening moet houden en uiteindelijk ga je dan een keer voor de bijl zoals nu dus bij van bakel gebeurt
+2
mlkvhoudr
@CaseCS130 en dat vraag je aan een Leerdammer leverancier op dit moment.......
Nee natuurlijk zou ik graag zien dat ondernemers zich aan hun afspraken houden, wat mij betreft een man een man een woord een woord, wat je met mij afspreekt daar houd ik me gewoon aan

Maar zo werkt het niet meer schijnbaar tegenwoordig, het gaat er niet om of je de waarheid spreekt, het gaat er om of je er mee weg komt, met die harde realiteit zullen we moeten leren leven
+7
de Tank
@mlkvhoudr het ligt er maar aan wat je belangrijk vindt. Altijd overal mee wegkomen en alleen kunnen genieten als je er zelf beter van wordt of samen met anderen genieten. Voor beide is echt wel ruimte. Ik ga in ieder geval voor de quote:wie niet kan delen, zal niet vermenigvuldigen.
+3
CaseCS130
@mlkvhoudr Niet mee eens. Als we daar allemaal in mee gaan krijgen we een totaal onleefbare samenleving.
+1
mlkvhoudr
@CaseCS130 als mens snap ik je volledig, de praktijk is weerbarstig
slagakker
@CaseCS130 Dat hebben we al.
CaseCS130
@slagakker Jammer dat je het zo ziet.
+4
George
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
Maar zo werkt het niet meer schijnbaar tegenwoordig, het gaat er niet om of je de waarheid spreekt, het gaat er om of je er mee weg komt, met die harde realiteit zullen we moeten leren leven

Is dat zo ? Gelukkig is dat nog niet mijn wereld.
+1
labella
@mlkvhoudr als ex-leerdammer snap ik jouw gevoel volledig.
+2
Jannus
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
de waarheid spreekt,

Heb eens een koe gekocht op de markt in Zwolle (vroeger 😄 ) en de koopman vertelde dat het een hele goede melkkoe was in de koppel aan de melkmachine.

Was ook zo,20 min om haar leeg te krijgen en sprak de koopman erop aan en hij vertelde, Heb je toch gezegd dat het een mooie koe was aan de melkmachine,wees blij dat je haar niet met de hand hoeft te melken,dan was je een uur onderweg.'

Wat is de waarheid ?? 😅
hans-hans
@Jannus dat is inderdaad een listig plannetje om iemand te misleiden (met die koe)
Jannus
@hans-hans Ik was een beetje dom
+2
weurding
@mlkvhoudr ken ze niet, maar waar rook is is vuur, en als je dat deels geloven mag hoop ik nooit dat ze een "award" voor echte ondernemers krijgen, een echte ondernemer komt doorgaans niet negatief in het nieuws
930triplemaaier
@weurding helemaal mee eens maar ik ze van iets te dichtbij waardoor ze die award nooit van mij zullen krijgen
+1
rommert14
@930triplemaaier ik ben toch wel benieuwd wat er precies loos is eigenlijk, kan het artikel niet lezen.
+3
Gavrie Willemsen
@rommert14 ik ben ook erg benieuwd want ik kan er kop noch staart aankrijgen
de Tank
+2
mlkvhoudr
@weurding Wie zonder zonde is gooie de eerste steen.........
Ik ken de details niet alleen van horen zeggen, en dan praat ik over de boerderij hè niet over de Amerikaanse luchtfietserij

Als ik dan zie hoe het met steegro gaat zo n deal dan denk ik heus wel blij dat ik dat gedoe niet heb, maar ook daar ken ik geen details, dus wat hen ik er dan over te oordelen
+7
labella
@mlkvhoudr mooi zo houwe. Toen ik stopte met melken liepen ze hier de deur plat met de meest vreemde en vage constructies, daar kun je beter maar zo ver mogelijk van weg blijven. Dat doen ze niet omdat ze het zo goed met mij voor hebben maar om er zelf beter van te worden.
+2
Noorderling
Quote Reactie van @labella:
Dat doen ze niet omdat ze het zo goed met mij voor hebben maar om er zelf beter van te worden.

Precies, dat is hun goed recht. Niet te naief zijn, ze komen alleen maar om geld te verdienen en zijn daar hard in. Profiteren van iemands naïviteit, in de supermarkt is dat met aanbiedingen het geval.
Bij boeren gaat dat net even anders, een aantal zijn er groot mee geworden, maar dat weet je van te voren ook dat de kans dat jij wat aan hun verdient is niet zo groot is.
+1
George
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
s toch mooi in te zien echte ondernemers uit onze sector kan ik wel van genieten, zoals ik zei ik pas wel op om zaken met ze te doen maar vind de reportages die er weg komen mooi om te zien,

Ik lees het nog niet eens een reportage over zulke bedrijven. Vind er totaal niks moois of interessants aan.
+2
Melkboer16
@George je hebt volkomen gelijk! Bij jou kan ik uitrekenen wat werkelijk van jou is en bij van Bakel blijft er onder de streep helemaal niks over!

Degene die het mooi vind die moet zich afvragen wat de toko daar waard is want volgens mij zijn er geen kopers voor??

Ben er zelf nooit geweest en heb er nooit zaken mee gedaan.
Maar toch ben ik door dit soort lui al een ton kwijt om mijn stal weer vol te hebben
+7
George
Quote Reactie van @Melkboer16:
Bij jou kan ik uitrekenen wat werkelijk van jou is

Alles , everything is hier van ons. Geen bank of Kees Koolens of weet ik wie die iets te goed hebben.
Maar ik ben wel geen echte ondernemer , maar werd hier voorheen gezien als potverteerder en op de winkel passer. Zelf heb ik er toen maar van gemaakt dat ik een op de winkelpassende potverteerder ben. Maar er zijn er genoeg die meer potverteerd hebben met koeien melken dan ik met niks doen. 😄 Die haalden dan wel duizelingwekkende ondernemersreportages in de vakbladen zoals van 60 naar 480 koeien of meer en weet ik wat. En ik heb nooit in een vakblad gestaan en ik geef er helemaal niks om. 😄
+1
pieta
Quote Reactie van @George:
Die haalden dan wel duizelingwekkende ondernemersreportages in de vakbladen zoals van 60 naar 480 koeien of meer

Hoe zou het daar nu zijn?
+5
weurding
@pieta weet ie niet, de reportage s leest ie niet😁
+3
Kars
@George die vaak in vakbladen komen of met hoop hossana, die boeren vaak later niet meer. Ken zo paar adressen in de buurt, die in boerderij 2 paginas groot hebben gestaan. Ze boeren allang niet meer.
mlkvhoudr
@Kars ik heb ook ooit in de boerderij gestaan 😉
Als heel jong broekie nog geïnterviewd door Jacco keuper meen ik
+3
labella
@mlkvhoudr dan weet je wat je toekomstperspectief is....
+1
ntd79
@mlkvhoudr ik heb ook ooit in de boerderij gestaan 😉
Als heel jong broekie nog geïnterviewd door Jacco keuper meen ik

En toch zo'n gewone jongen gebleven😁wat had je voor moois gedaan dan?
+1
robbies
@ntd79 Hier heb je alvast een stukkie
Quote:
jaarlijks de stikstofgift omlaag, nauwkeurig voeren, triticale verbouwen, grasland herinzaaien met klaver erbij: allemaal maatregelen die @mlkvhoudr (70 stuks melkvee voor 626.900 kg melkquotum) met succes treft om het mineralenmanagement op zijn bedrijf te verbeteren
+1
ntd79
@robbies ohw typisch zo'n minas stukje, ergens eind jaren 90?
+1
robbies
@ntd79 begin deze eeuw. Ik denk 2000.
mlkvhoudr
@robbies niks veranderd zie ik wel 😆

Probeer t nog steeds dat klaver was toen geen succes verhaal overigens, net zoals de triticale dat ook niet was, wel veel plezier aan beleefd om dat voor mijn opa s huis te proberen, maar veel te weinig opbrengst TOV de kosten, de witte klaver perceel zelfde verhaal ik heb daar nu gras rode klaver staan, vanmorgen nog even doorgelopen maar ik wou toch nog maar even wachten met maaien

Ik moet gewoon hard werken en hard mijn best doen dan komt het misschien goed

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

mlkvhoudr
@mlkvhoudr de gras klaver destijds werd de zuring ons baas dat is overigens nu ook nog steeds een uitdaging maar we hebben toen geprobeerd dat plek gewijs te bestrijden maar dat viel nog niet mee en tenslotte volvelds
Grondboer9
@Melkboer16 bij van Bakel blijft er onder de streep helemaal niks over!

Dat is ook onzin natuurlijk. Tuurlijk zullen ze heel wat leningen en afspraken hebben. Maar ze hebben alleen al voor minimaal 15 miljoen aan fosfaat.
labella
@Grondboer9 jij dacht dat ze alles zo even uit de kontzak betaald hebben.
cjw73
@Grondboer9 maar dat fosfaat is net als bij jou en mij niet voor verkoop
+1
weurding
@Grondboer9 15 miljoen aan fosfaat heb je niks aan als je er mee verder moet, net als dure grond, komt pas tot zijn recht als het 10tallen jaren zo blijft
Jaap40
@weurding ...tientallen jaren zo blijft.... dat is nu net de reden waarom de banken geen fosfaatrechten meer willen financieren. De waarde van fosfaatrechten vliegt eruit en de opbrengsten melk vlees veel te minimaal.
Bedrijven als vB zullen de fosfaatrechten wel ergens in een plof bv willen financieren zodat het risico er niet is. En dat een bank dan daar geen genoegen mee neemt?.... tja
achterhoeker2
@Jaap40 De bank financiert geen fosfaatrechten omdat er bij sommige bedrijven al teveel geleend wordt , bij sommige (niet veel) kan fosfaat kopen best uit maar het rekensommetje loopt vaak vast op dat 5 jaar aflossen.
+1
Jaap40
@achterhoeker2 is ook een visie. Ik hou het erop dat bank geen luchtfietserij gaat financieren. Komt de BasellV regel straks nog bij.
+1
bio boer
@Jaap40 is ook maar goed dat bank fosfaat beperkt financieren dan was de fosfaat rechten alleen maar duurder geworden kon ik ze niet betalen een stopper smak geld geven gefinancierd door de sector is ook niet wenselijk het kipitaal wat nodig is om koeien temelken tegen over de opbrengsten is vergenoeg uit het lood
+2
T60401
Quote Reactie van @Grondboer9:
Maar ze hebben alleen al voor minimaal 15 miljoen aan fosfaat

Volgens mij hebben ze dat net niet en draait het daar net om. 😁
+1
Melkboer16
@Grondboer9 ik las toch ergens dat ze een lening nodig waren van 24 miljoen?!
Van een anders dan anders bank want zowel Rabo als ABN financieren zulke bedrijven liever niet!
Alles wat daar staat is bij executie puin en oud-ijzer.
de Tank
@Melkboer16 je bent slachtoffer?
+2
Melkboer16
@de Tank haha nee, ik kijk er met een glimlach naar. Bult sores aan de kop en personeel dat gun je je eigen vijanden nog niet!
+4
de Tank
@mlkvhoudr Net als oplichters maken ze gebruik van de hebzucht van de mens, daarbij geef ik niet aan dat het per definitie oplichters zijn. Ik ben zelf in 2000 de VS geweest en hun bedrijven bezocht. In 1e instantie als pseudo belangstellend(door buurman die contact had met vBakel) mij daar rond laten leiden. Ik was eerlijk gezegd onder de indruk over wat ze daar neerzetten en ben het serieus gaan onderzoeken(wat van tevoren echt niet de insteek was) Het idee wat ze wilden geven dat iedereen die stap kon maken en daar wel gelukkig zou worden was wat mij betreft klinkklare kolder. Zelf waren ze er wel van overtuigd, ze hebben er zelf immers ook hetzelfde concept uitgevoerd en op hun bek gegaan. De kritische opmerking van mij dat een ondernemer die aan het handje van VB een sleutelklaar bedrijf kon kopen, daar niets te zoeken had viel niet echt in goede aarde. Degenen die zich snel losgeweekt hebben van VB hebben het gered, de rest is 1 groot drama geworden. Ook ik kan er van genieten wat ze kunnen, zaken doen met ze, dan moet je zeker gelijkwaardig zijn.
+2
Fendt926Driver
@de Tank bekende van mij is ook ooit op zo n trip mee geweest.
En elke boer die onder verbakel boerde had een halleluja verhaal.
Maar bij intresse deed de boer je een briefje in de hand met zijn telefoon nummer en het verhaal hem s avonds te bellen met het werkelijke verhaal.
+2
puddingbroodje
wel een mooi filmpje!
Niksnut
In 2015 hadden zij maar een NB vergunning voor 1800 dieren er stonden er in 2015 volgens opgave van rvo 5600 dieren . NVWA maar eens er op afsturen .en beboet die hap het zelfde behandelen als met de fosfaatrechten .die ze nu aan het opschrijven zijn
smaak
@Niksnut 2. In welke mate (aantal bedrijven) vinden er negatieve (lees: minder kg. fosfaatrechten)
herbeschikkingen plaats op bedrijven die (al dan niet vergaand) ingekrompen zijn? Ons
bereiken signalen dat dit, in tegenspraak met de nationale wetgeving en eerdere afspraken, zou
gebeuren o.b.v. de goedkeuringsbeschikking van de Europese Commissie.
De uitvoering van het fosfaatrechtenstelsel is gebaseerd op de goedkeuringsbeschikking van
de Europese Commissie. In de beschikking is bepaald dat de hoeveelheid rechten die wordt
toegekend de productiecapaciteit van het bedrijf niet overstijgt. Hiertoe is conform de
beschikking een controle uitgevoerd en afgerond. Deze controle heeft ertoe geleid dat voor
één bedrijf de beschikking naar beneden moest worden aangepast
VN united
@smaak Controle is uitgevoerd op aanwezigheid van huisvesting
Controle of er op 1-1. 2018 nog vee was heeft rvo vergeten uit te voeren
Dhr Pierik is er rijk van geworden.
En hij was niet de enige.....
Alle deelnemers aan de stoppers gaan op het hakblok.
12 procent cumulatieve rente mbt onterechte staatssteun kan gereserveerd worden als terug te betalen bedrag
Een geruststellend idee: u heeft nog een paar jaar om te sparen.
VN united
@VN united Dhr Pierik is broer van Cda kopstuk Annie.
Hans van Bergen
@VN united Jij bent nvwsba er?
VN united
@VN united Waarschijnlijk wil je graag weten wat ik overdag doe.
Het begeleiden van bedrijven en advies op juridisch vlak bij een klein zelfstandig kantoor is al enkele jaren een leuke baan
We werken altijd binnen de wettelijke kaders maar maken wel gebruik van alle mogelijkheden die er geboden worden.
Meer info geef ik niet op een openbare site.
Een collega wees me op deze discussie over van Bakel.
Deutz fahr 5206
Hoeveel personeel hebben die ?

Waarom zo veel dieren ?
bio boer
@Deutz fahr 5206 status ze geilen er op om zo groot tezijn dat aan idereen te showen
bio boer
@bio boer ziet er van buiten ook wel leuk uit om naar tekijken
achterhoeker2
@bio boer Daar doe je ze toch te kort mee, het zijn echte ondernemers en volgens mij nog nergens voor veroordeeld.
bio boer
@achterhoeker2 zeg ook niet dat ze foute dingen doen weet ik niks van is wel vorm van status/trots dat mag natuurlijk
+3
pieta
@achterhoeker2 Is er niet één van hun al jaren op de "vlucht"?
+1
weurding
@pieta ondergedoken in 8erhoek?
marcsterreborn
@pieta Oom Willy
Jannus
Quote Reactie van @achterhoeker2:
nergens voor veroordeeld.

Met de juiste sleutel open je alle deuren
MaxxuM4ever
@bio boer wat is er mis met groot zijn? Door deze schaalgrootte zouden alle kosten toch lager moeten zijn dan van een keuter boertje. Ben wel benieuwd wat hun kostprijs per liter is en waarom ze in het kapotgeregelde Nederland blijven boeren als het managen van een mega bedrijf ze aardig goed af gaat. In de rest van de wereld worden zulke agrarische ondernemers toch met open armen ontvangen.
+2
catfan55
@MaxxuM4ever ik geloof dat hij zich in noord Amerika niet meer hoeft te laten zien, als ik elke verhalen zo hoor (en ja, gehoorde verhalen, ik ken hem niet, en ook nog nooit mee gehandeld) laat hij overal een spoor van ellende achter en veel mensen met kapotte dromen.
Noorderling
Quote Reactie van @catfan55:
laat hij overal een spoor van ellende achter en veel mensen met kapotte dromen

Dat is tevens het grootste probleem, leven in een droom terwijl een ander geld wil verdienen, hoe verleidelijk het soms ook is of lijkt. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn...
+1
MaxxuM4ever
@bio boer wat is er mis met groot zijn? Door deze schaalgrootte zouden alle kosten toch lager moeten zijn dan van een keuter boertje. Ben wel benieuwd wat hun kostprijs per liter is en waarom ze in het kapotgeregelde Nederland blijven boeren als het managen van een mega bedrijf ze aardig goed af gaat. In de rest van de wereld worden zulke agrarische ondernemers toch met open armen ontvangen.
nico-c
@MaxxuM4ever 'Wat is er mis met groot zijn zegt de boer?'

'Waarom moet het zo groot, vraagt de burger?'

Tuurlijk, groter groter grootst zit in ons als mens, maar volgens mij is het huidige sentiment in Nederland niet zo dat we open kunnen staan zulke grote bedrijven, en dat snap ik best...

(Alhoewel het uiteraard mooi is om zo'n mooi groot bedrijf te zien als boer waar alles goed geregeld is/lijkt).

Ik ben wel daarnaast ook wel benieuwd of het echt goedkoper is, al dat gesleep met voer etc., personeel kan ook geld kosten.
Wat zou de kostprijs per liter zijn?
MaxxuM4ever
@nico-c de burger is vaak niet goed geïnformeerd. Dat is een tijdrovend karwei waar agrarische ondernemers vaak de tijd niet voor hebben denk ik. Het programma onze boerderij met Yvonne Jaspers heeft toch een goede poging gedaan de verschillende manieren van ondernemen onder de aandacht te brengen. Kleine meer natuur inclusieve bedrijfsvoering met een jaren 80 stal met asbest dak, 50 koetjes aan de melk en het voer met de hand aanvegen op de voergang naast moderne bedrijven met een grote frisse stal waar computers de boer helpen zijn koeien te verzorgen. Met alleen die kleine bedrijven kun je de wereld niet voeden denk ik en is het aantal boeren te laag voor om het allemaal zo te doen. De steeds groter wordende investeringen kun je niet meer opbrengen met een bescheiden bedrijf.
Mensen willen ook allemaal 3x per jaar op vakantie en iedere 5 jaar het huis re-stylen. Dat kan mede wanneer het voedsel niet te duur is. Dus geen melk van 3-4 euro de liter, aardappels van 5 euro per kilo en een brood van 6 euro. Dan wordt gevarieerd eten voor veel mensen luxe denk ik.
Het nadeel van een groot vee bedrijf is dat het direct opvalt in het landschap. Die grote stal met een groot koppel koeien al dan niet in de wei. De boer met zo’n bedrijf staat al met 3-0 achter als er een burger langs fietst en zijn mening vormt mede door de beeldvorming die de afgelopen jaren is ontstaan rond grotere vee bedrijven.
Er zijn ook een aantal zeer grote akkerbouwbedrijven maar die gaan makkelijker op in de omgeving blijkbaar maa die zorgen er wel voor dat heel weinig mensen heel veel voedsel kunnen produceren.
+1
weurding
@MaxxuM4ever is dat zo? Fiets ik door de stad en zie mega flatgebouwen denk ik ook vaak , bah, wat hutje mutje, maar het hoort erbij, wil je goedkoop wonen of produceren moet er veel op een kleinere ruimte
+2
mlkvhoudr
@MaxxuM4ever destijds vertelde de vader mij dat ze een kok hadden om de kalfjes te voeren,de man wou niet meer in de horeca werken maar werkte nu super netjes met de kalveren, dat zie ik als 1 van de voordelen van schaalvergroting, dat je met specialisten kan werken, als kleinere boer kun je je niet op 1 tak bijvoorbeeld de jongvee oofok specialiseren
+5
weurding
@mlkvhoudr tja, een kalf klaagt ook niet over het eten....😅
+1
MaxxuM4ever
@mlkvhoudr precies, dat zie ik ook als voordeel van schaalvergroting, je kunt op alle borden schaken om te winnen. Het beste voer voor de beste koeien in de beste stal het best gefinancierd en het best
Voorbereid op veranderingen.
@George Uiteindelijk telt toch alleen je kostprijs, aardappels zijn aardappels en melk is melk? Boeren zijn in een race to the bottom naar de laagste kostprijs en de burger is gewend aan goedkoop overvloedig voedsel.
De burger zijn derde vakantie laten inruilen voor duurzaam geteeld voedsel is een Nobel streven en ik hoop dat het lukt zodat er een balans onderstaat tussen schaalgrootte en levensvatbaarheid maar tot die tijd zul je toch moeten overleven en je bedrijf bij de tijd moeten houden voor de volgende generatie denk ik.
mlkvhoudr
@MaxxuM4ever op een klein gedeelte na die de niche markten bedienen ben ik het met je eens, maar bij bv het ah concept of biologisch schijnt er ook een aanzienlijk deel van de meer prijs te verdampen dus dat moet je uiteindelijk gewoon liggen produceren voor meerwaarde
George
Quote Reactie van @MaxxuM4ever:
De burger zijn derde vakantie laten inruilen voor duurzaam geteeld voedsel is een Nobel streven en ik hoop dat het lukt zodat er een balans onderstaat tussen schaalgrootte en levensvatbaarheid maar tot die tijd zul je toch moeten overleven en je bedrijf bij de tijd moeten houden voor de volgende generatie denk ik.

Succes ermee.
+1
Erco
@George overleven en bij de tijd houden… wat klopt hier niet? 😉😬
Hans van Bergen
@MaxxuM4ever De mega bedrijven gaan juist allemaal op de fles. En de arbeiders zijn uitgebuite Polen.
+12
George
Quote Reactie van @MaxxuM4ever:
Mensen willen ook allemaal 3x per jaar op vakantie en iedere 5 jaar het huis re-stylen. Dat kan mede wanneer het voedsel niet te duur is

En daarom wil jij graag heel groot heel veel voedsel produceren voor heel erg weinig?

Als ik zie dat van Bakel met zoveel koeien en in het verleden met zoveel handel in quotum en dergelijke nog steeds externe financiers/investeerders nodig heeft en negatief de publiciteit haalt is het helemaal niks met zulke grote bedrijven. Zelfs zwaar kut.
mlkvhoudr
@George Het punt van de financiers snap ik niet van je als je wilt groeien en ondernemen en je word niet zenuwachtig van steeds hogere bedragen hypotheek, wat ik wel zou worden, dan maakt het uiteindelijk toch niks uit of je 5 ton levert met 5 ton hypotheek, of 30 miljoen met 30 miljoen hypotheek voor je kostprijs, als je in beide gevallen 6 cent marge hebt, heeft de 1 net genoeg om van te leven, en de ander 1.8 miljoen winst, dus de uitdaging zit hem er in hoe houd je de marge op peil terwijl je groeit, en is het echt wel zeker dat je onroerend goed niet in waarde kan dalen, En je produkt altijd winst gevende afzet houd dat heeft mij altijd tegen gehouden in het maar bij financieren, zie je kansen dan ga je er voor
+4
George
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
Het punt van de financiers snap ik niet van je als je wilt groeien en ondernemen en je word niet zenuwachtig van steeds hogere bedragen hypotheek,

Als ik de negatieve publiciteit hoor van van Bakel en het spoor van financiële ellende hebben achter gelaten voor sommige mensen dan vind ik dat niet dé manier van boeren en financieren. Ik blijf lekker ouderwets , geld haal je bij een bank en mensen betaal je op tijd. Kan dat niet , dan is het gewoon niks.
Als ondernemen is dat je overal geld moet lospeuteren en de mensen nog niet op tijd kunt betalen en steeds externe financiers erbij moet trekken dan is dat niks voor mij en doe ik ook geen zaken.
+2
mlkvhoudr
@George het zal voor de meesten niks zijn, daar heb je gewoon gelijk aan het is een heel andere tak van sport die je maar moet gaan zien of je die wel beheerst, ik ken ook wel succesvolle groeiers en jij hebt vast ook wel eens een biertje gedronken bij een succesvolle groeier😉

Ik zou falen, daarom begin ik er ook niet aan, heb die kwaliteiten niet maar kan het wel goed zien dat het bij sommige anderen prima gaat
+1
J Andringa

(klik om te vergroten)

+3
George
@J Andringa
Een man van tachtig🙈
+1
labella
@George toen ik 15 jaar geleden begon met robotmelken was er ook een man van 75 op de voorlichtingsdag van delaval die een robot aanschafte omdat ie het wat rustiger aan wilde doen, dan had ik een andere keuze gemaakt...
+1
weurding
@George maakt niet uit, onderpand is geen reden meer om geld te verstrekken in landbouw, resultaat is wat telt, moet ie geld verkoopt ie maar 10 ha
+1
George
@weurding

Het maakt altijd uit , maar een man van 80 komt levensjaren tekort om het af te lossen.
+1
J Andringa
@George Nou weet ik ook wel dat het zo is.

Maar eigenlijk zou het niks uit moeten maken toch? En is het risico voor een kredietverlener leidend of hij wel of geen hypotheek verstrekt. Waar zit het risico als deze man 60 hectare zonder lening op zijn naam heeft?
+1
George
Quote Reactie van @J Andringa:
Waar zit het risico als deze man 60 hectare zonder lening op zijn naam heeft?

Dat is er niet , ik begrijp die gekke banken ook niet als het zo is wat jullie schrijven dat ze niet op zekerheden financieren.
Jannus
Quote Reactie van @J Andringa:
Waar zit het risico als deze man 60 hectare zonder lening op zijn naam heeft?

De bank beschermd de zware hypotheek houders en dus weren ze deze,als de man goed vitaal is en toch door wil met zijn plan dan is een investeerder interessant met grond als waarborg en bv terug betalen in 5 jaar,is allemaal te beschrijven
+1
weurding
@George zegt dat wat? Daar is het onderpand cq 1e hypotheekrecht toch groot genoeg voor? Als je 40 bent heb je ook geen garantie dat je 45 wordt,, denk als je 50 bent en de boel vrij met 60 ha maar je genereerd niet genoeg inkomen het net zo is
+1
Noorderling
@George
waarom zou je alles afgelost moeten hebben wanneer je er zat van bent?
Bord in de tuin en je lost alles probleemloos in een keer af.

Wel zou het zinvol zijn te investeren in zaken wat je bedrijf meer waard maakt.
Een bedrijf moet wel heel courant zijn, en je moet wel zo goed bouwen dat elke koper er de waarde van in ziet. Kom je al gauw uit bij kavelverbetering, wellicht voeropslag en erf met een loods. Maar een stal, die is toch niet gauw naar iemands zin gebouwd. Eerste koe er in en je kunt 50% afschrijven.
George
Quote Reactie van @Noorderling:
waarom zou je alles afgelost moeten hebben wanneer je er zat van bent?Bord in de tuin en je lost alles probleemloos in een keer af.

Klopt ik zie het ook niet zitten dat alle grond volledig afgelost moet zijn. Gelukkig is dat bij mij wel zo maar het is niet noodzakelijk. Ik zou daarom ook liever wel financieren op veel zekerheden dan op lucht.
+1
robbies
@George dat maakt gek genoeg in de particuliere hypotheekmarkt geen sodemieter uit. Daar verkopen ze opeethypotheken aan ouderen met ern schuldenvrije woning. Schiet mij maar lek
George
Quote Reactie van @robbies:
dat maakt gek genoeg in de particuliere hypotheekmarkt geen sodemieter uit. Daar verkopen ze opeethypotheken aan ouderen met ern schuldenvrije woning. Schiet mij maar lek

Die wil ik ook wel een. Een opeethypotheek. Leuk woord.
robbies
@George google het maar eens. 70+-ers kunnen de overwaarde van hun woning contant maken.
+1
George
Quote Reactie van @robbies:
google het maar eens. 70+-ers kunnen de overwaarde van hun woning contant maken.

Dat lijkt me leuk , ik heb overal overwaarde op , op huis , op grond op alles alleen ben nog geen 70. Allemachies 😂
robbies
@George nee, dat heb je niet op alles, tenzij je alles al prive hebt staan. De overwaarde op grond wordt niet verhypotheekt zakelijk, maar wanneer je een twee onder een kapper in het dorp hebt met wat overwaarde dan staan ze met de beurs open. Heel bijzonder
J Andringa
@robbies ah kijk, dat klinkt goed. Ik zal eens informeren
T60401
@robbies Ja ik ken ze ook en dan komen ze op het punt dat ze 50% van de woning opgegeten hebben dan is er een probleem. ze zitten dan met een hypotheek te waarde van 50% van hun woning en daar moeten ze dan rente over gaan betalen. Dat geld is er niet dus alles wordt verkocht.
+2
robbies
@T60401 dan heb je te luxe geleefd of teveel weggegeven. maar ik loop het concept niet te verkopen. Vindt het waanzin dat een boer van 70 geen geld kan krijgen ondanks 60 ha onderpand schuldenvrij, maar een senior in het dorp vrolijk een ton of anderhalf overwaarde krijgt uitgekeerd.
MaxxuM4ever
@robbies dat zijn de echte boeven als je soms leest hoeveel marge die mensen af dragen voor een stukje opeet hypotheek, de nieuwe woekerpolissen.
Dan kun je beter een stuk land verkopen aan bijvoorbeeld een ASR en dan terug pachten en met het vrij gekomen geld je wensen vervullen denk ik als je de hectares nodig hebt.
+4
weurding
@MaxxuM4ever in dat geval beter je wensen bijstellen denk ik 😉
robbies
@MaxxuM4ever dan doe je het toch niet?
+1
George
Quote Reactie van @MaxxuM4ever:
Dan kun je beter een stuk land verkopen aan bijvoorbeeld een ASR en dan terug pachten en met het vrij gekomen geld je wensen vervullen denk ik als je de hectares nodig hebt.

Jij was vroeger de slimste van de klas zeker?
achterhoeker2
@MaxxuM4ever Lees die laatste alinea nog eens goed na.
+1
Jaap40
@MaxxuM4ever dat noemen ze ook wel in de broek plassen. Eerst lekker warm maar later...
mlkvhoudr
@Jaap40 als iemand weet dat hij of zij geen opvolger heeft maar wel studerende kinderen dan kan ik me er wat bij voorstellen dat je dan geld liquide wil maken en daar niet mee wachten tot na je werkzame bestaan, wil je nog lang door of heb je een opvolger zie ik er de winst niet van, zou ik dan weer een opvolger buiten de familie hebben zou ik me weer wel kunnen voorstellen dat je de grond liquide maakt en zo de overname mogelijk
+1
weurding
@mlkvhoudr studerende kinderen maken zelf al schulden🙈😏
George
@weurding
Hier nooit gedaan.
labella
@weurding ben ik even blij dat ik zelf geen kinderen heb(denk ik).
Melkboer16
@labella och je weet niet wat je mist.
labella
@Melkboer16 ik mis niks, mijn vriendin heeft er 2 en ik ben blij als ze weer naar hun vader gaan.
Melkboer16
@labella die luxe heb ik niet!
Moest ze zelf maken en ook zelf opvoeden.
Gelukkig zijn ze niet lui en luisteren ze goed naar de zweep.
Hoef het geld ook niet allemaal op te maken, alles wat na mij over is daar moeten ze zich maar mee redden.
+4
pieta
Quote Reactie van @Melkboer16:
die luxe heb ik niet

Dat is geen luxe hoor, gebroken gezinnen. Niets ten nadele van labella zelf overigens. En dat maken is het slechtste werk niet.
hoest
@pieta weet je dat zeker, douwe douwe douwe en zit die er eindelijk in moet die er weer uit en kun je weer beginnen te douwen
+4
robbies
Quote Reactie van @hoest:
weet je dat zeker, douwe douwe douwe en zit die er eindelijk in moet die er weer uit en kun je weer beginnen te douwen

klinkt alsof je geen idee hebt hoe het werkt
hoest
@robbies ik heb er de ballen verstand van🤷‍♂️
robbies
@hoest dat blijkt.
+3
de Tank
@labella Hoe is dat voor je vriendin dat je er zo over denkt?
+7
labella
@de Tank die leest hier niet mee hoop ik.
+2
mlkvhoudr
@labella Zo te lezen heeft je vriendin er 3 en blijft er steeds 1 plakken 😉

Ik ben ook volgens de voltallige crew de grootste kleuter die hier rond loopt 😆😆
robotslaper
@weurding die van mij niet.
pieta
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
geen opvolger heeft maar wel studerende kinderen dan

Ik niet. Ze kunnen "gratis" studeren. Die leningen moeten wel terug maar zijn renteloos volgens mij.
+1
robbies
@pieta totdat ze om een hypotheek komen
+4
George
@pieta
Hier hebben de kinderen nooit studieschulden gehad . Hadden beide een mooie spaarrekening en hebben nu beide al een paar jaar een goede woning zonder al te grote hypotheek , hebben een goede eigen auto dus geen lease. En ze zijn nog jong , ben daar best blij om.
+2
pieta
@George Zelf heb ik ook geen studieschuld gehad. Ik mocht thuis mee werken. Pa betaalde school. Wij zijn ook wel van plan om ze te ondersteunen.
+2
George
@pieta
Ja ik heb voor beide de school ook altijd betaald , de rijbewijzen , hun eerste auto en ruim een ton voor hun huis.
+2
pieta
@George Ze zijn verwend. Maar ik heb ook mijn 1e auto, rijbewijs en studie betaald gekregen. 😁 Wat wij de kinderen gaan geven weten we nog niet. Zijn nog niet aan studeren en/of rijbewijzen toe. Maar ze zullen ook zelf wat moeten doen. Gewoon voor de motivatie.
T60401
Quote Reactie van @pieta:
e kinderen gaan geven weten we nog niet.

Laatst had je het er over dat je kinderen voor loonwerker speelde. Je wilt toch niet zeggen dat ze dat voor nop doen.
pieta
@T60401 Nee hoor, dat doen ze niet geheel gratis. Maar ook niet alles is uurtje factuurtje.
+1
George
Quote Reactie van @pieta:
Maar ze zullen ook zelf wat moeten doen. Gewoon voor de motivatie.

Hier hebben ze ook altijd naast hun studie gewerkt , bij supermarkt in horeca etc.
Hier hebben ze ook niet zitten lamballen anders had ik ze ook niet geholpen.
Maar nu hebben ze een goede start en hebben beide werk en ze waarderen het echt wel dat ze zo geholpen zijn.
+2
Noorderling
@pieta
Werken naast je studie is ook niet verboden, al lijkt het soms van wel.
Vakanties, savonds en meer dan genoeg vrije dagen. Als je wat kunt en wilt, kun je ook zo een tientje netto verdienen in plaats van minimum loon in de supermarkt. Kansen genoeg.

In Groningen kun je merken dat het rustig is net een weekje voordat ome Duo weer aan het geld uitdelen gaat, dagen erna moet alles weer opgezopen worden. En maar klagen, maar wapperen doen de handjes ook niet. Dat dat een gevolg is van eigen keuze's en motivatie snappen er alleen nog niet zoveel.
George
@Noorderling
Je zult ze voldoende sturing moeten geven .
+1
Melkboer16
@George gaat het niet meer over van Bakel?
Als onze kinderen willen studeren prima, dan zullen we dan wel eens kijken hoeveel ze bij de overheid kunnen lenen. Studieschuld opbouwen is helemaal niet erg het geld kost toch geen drol.
Mocht er dan na de studie geen overnamekandidaat zijn dan kunnen we dan wel een regeling treffen maar vooralsnog lenen ze maar net als iedereen.
Lease-auto? so what je kunt privé met een beetje kilometers beter een auto leasen als kopen.
Zorg dat de jeugd ook een eigen huis en daarmee vermogen opbouwt.
Degenen die bleven huren die zijn altijd de klos.
+2
George
@Melkboer16
Ja maar veel topics dwalen altijd af. Deze ook.
Maar nu zever je weer een heel eind weg. Je hebt het over studieschuld en leasen geen kwaad kan en geld geen drol kost en vervolgens heb je het over een eigen huis. Al die voorgaande dingen maken een huis kopen in ieder geval niet makkelijker!
Maar daar kom je tezijnertijd wel achter.
Melkboer16
@George Een huis gaat niet achteruit in waarde. Een auto en studieschuld wel.
Ik wil ze best sponsoren maar in de studententijd zullen ze toch gelijk zijn aan hun studiegenoten en geen verwende rijkeluiskinderen waarvan pa en ma alles betalen.
George
Quote Reactie van @Melkboer16:
Een auto en studieschuld wel.

Doordat ze al financiële verplichtingen hebben aangegaan voor het leasen van een auto en studieschulden hebben zal het moeilijker worden om een huis te kopen en voldoende hypotheek te krijgen. Ik had niet gedacht dat ik dit verder uit moest leggen!
Melkboer16
@George tegen die tijd betalen wij die studie wel af en geven we ze als ze goed opgepast hebben wel een jubeltonnetje mee.
George
@Melkboer16
Eerst studieschulden laten maken en daarna afbetalen en nog een jubeltonnetje 🙈
Weidezicht
@George als die kinderen hier meelezen...
Koeien boertje
@Melkboer16 kun je ze dan niet beter leren omgaan met geld, ipv alles zelf uit te laten zoeken?
+1
mlkvhoudr
@pieta wil ze wel graag ondersteunen in hun studietijd mits ze er zelf ook voor gaan
+1
pieta
@mlkvhoudr Je kunt ze ook na hun studietijd ondersteunen. Ze kunnen eerst zelf proberen om met zo min mogelijk schuld het diploma te halen. Daarna kun je het ze alsnog geven.
Koeien boertje
Als je geen opvolger hebt kan ik me niet voorstellen dat er geen geld is voor een studie van de kinderen@mlkvhoudr .
Ik weet niet hoe het komt, maar als ze hier later de studie klaar hebben zijn ze wel schuldenvrij en beginnen ze met een vlotte start.
mlkvhoudr
@Koeien boertje ik kan me ontzettend veel voorstellen dus dat moeten we ook maar niet als maatstaf nemen😉
MaxxuM4ever
@Jaap40 zeker, maar de beste man is 80 jaar oud en wil graag nog iets innoveren/veranderen waar de bank niet zoveel heil in ziet. Dan genereer je het geld toch op een andere manier als je het graag wil. Het is ook weer niet zo dat hij aan het begin van zijn carrière zijn bedrijf al begint op te eten toch?
J Andringa
@MaxxuM4ever ik denk dat hij het juist heel goed doorheeft dat als hij over 20 jaar ofzo op het punt komt om het te verkopen er beter een beetje onderhouden/vernieuwde bedrijfsgebouwen kunnen staan en de grond nog steeds in eigendom is. Geld is niks waard. En mocht er straks weer serieuze inflatie zijn lost die ook een stuk af. Dus ik snap hem wel dat hij toch via een lening wat geld bij elkaar probeerde te krijgen. Helaas niet gelukt.
MaxxuM4ever
@J Andringa precies, inflatie is je grootste vriend bij het aangaan van schulden. Aflossen is vaak zonde geld denk ik.
+1
hans-hans
@MaxxuM4ever behalve als er een krediet crises komt , en de rente veel gaat stijgen dat is een risico jammer dat boeren maar tot 10 jaar rente kunnen vast zetten (bij ons bedrijf) want voor het risico konden wij misschien beter 20 of 30 jaar rente vast zetten (gewone huizen bezitters is dit nog maar 2 % rente)
MaxxuM4ever
@hans-hans ja, ik ging uit van een normale. Inflatie van zo’n 2% per jaar en geen Zimbabwaanse toestanden natuurlijk
achterhoeker2
@MaxxuM4ever Bij hoge inflatie komen vaak negatieve bijeffecten als hogere rente en vraaguitval door stijgende prijzen bij.
diezel
Quote Reactie van @MaxxuM4ever:
inflatie is je grootste vriend bij het aangaan van schulden.

Mijn gokje: Over een ½-jaar praat niemand meer over inflatie. Integendeel. 😞
+1
J Andringa
@diezel waar maak je dat gokje uit op?
diezel
@J Andringa
Beetje contrair denken met de meute en proberen wat (lange termijn) patronen te herkennen op o.a bitcoin, goud en olie.
arie.j
Quote Reactie van @diezel:
Beetje contrair denken met de meute en proberen wat (lange termijn) patronen te herkennen op o.a bitcoin, goud en olie.

Wel vermelden dat het een persoonlijke mening is.
een aantal jaren geleden voorspelde je deflatie met halvering van de huizenprijzen.
Je zou er bijna contrair van worden 😃
mlkvhoudr
@arie.j als we elkaar hier aan domme uitspraken uit het verleden gaan herinneren houden we geen leven over hier 😆
+1
arie.j
Quote Reactie van @mlkvhoudr:
@arie.j als we elkaar hier aan domme uitspraken uit het verleden gaan herinneren houden we geen leven over hier

Klopt hoor.
Diezel was echter een aanhanger van de Kondratieffgolf theorie
nl.wikipedia.org/wiki/Kondratieffgolf/
De toekomst op die manier denken te weten is m.i. gevaarlijk.
+1
mlkvhoudr
@arie.j ik kijk er altijd wat meewarig naar schijnbaar is de Bilderberggroep overgenomen door de world economic forum, want vroeger zat iedereen van de elite toch bij de bilderberggroep en hebben bil en zijn ex ook nog wat in de corona spuit gedaan, ik neem het altijd maar ter kennisgeving aan, kan er niks mee verder.........
J Andringa
@diezel gaat de bitcoin een ton aan euro’s waard worden binnenkort?
Jaap40
@J Andringa vergelijk dat eens met het perspectief van fosfaatrechten 🙄
robotslaper
Laat die mensen toch , hun ideeën voor in de toekomst , kunnen wij profijt van hebben???
+3
Koeien boertje
@robotslaper zegt de overname kandidaat?
+2
ricardo
@Koeien boertje was hij dat? 😂 weinig meer van gehoord.
+1
Koeien boertje
@ricardo hij zal wel één of andere schimmige constructie aan zijn gegaan en z'n centen op de pof bij van Bakel hebben staan als ik em nu zo lees🤣.
Maar ik hoop dat ze gelijk krijgen, dan kunnen we hier de stal ook verbouwen ipv in die luchtfietserij investeren.
robotslaper
@ricardo lol was niet te koop.
+1
sjuu
Van de voorkant bont is aan de achterkant stront.
+2
Belgie
Vanbakel heeft ook met terugwerkendekracht fosfaat rechten mogen regelen .dit is gehoord door
dezelfde mevrouw die er in de boerderij over schrijft. met de rechtzaak Vanbakel .steegro
+1
puntertje
@Belgie Dan kan iedereen die nu bij de nvwa-fosfaatcontrole in gebreke wordt gesteld dit als nog gaan regelen met de verwijzing naar V Bakel.
+1
Belgie
@puntertje jep .dat heet presidentwerking
+1
ntd79
@Belgie is dat zo😏
+1
hoest
@Belgie volgens mij noem je dat precedent 🤔
Belgie
@hoest jep
+1
VN united
Willy en Marcel doen te ingewikkeld want lnv kan niet handhaven. Dan komt de volgende afbeelding voor de rechter
Je kunt dus prima zonder fosfaat kloppend te maken melken, doen wij al jaren. Alles is verkocht en opnieuw geïnvesteerd

(klik om te vergroten)

hans1980
@VN united to big to fail dus😅
+1
VN united
Nvwa mannetjes die kwamen controleren gaven toe dat ze moeten maar niets kunnen
Controles worden gedaan omdat het hoort
Het OM haalt de rapportages door de papierversnipperaar.
De nvwa houdt nu ook van de raggende mannen
hans-hans
@VN united grote bedrijven hoeven soms eigenlijk geen belasting te betalen allerlei constructies hebben ze dan op (jan de belastingman npo ) probeert hij het zelfde ...
lukt het gewone mensen ook en wat zijn de risco s
er zijn duidelijk wel risco s als je dingen doet die twijfel achtig zijn
+3
Overal waar van Bakel komt /word genoemt , komt TRAMMELANT. Ik ga meer voor de manier van George.
achterhoeker2
@Detukkeroettwente Ik ook, omdat voor veel bedrijven de toekomst is ,verbreden of george zijn manier.
Groei is nu wel erg duur geworden
VN united
Lubbert van Dellen heeft adviseurs ingelicht in januari 2015: er komen fosfaatrechten!!
Hoe kon hij dat toen al weten?
+1
VN united
@VN united Beroepsverbod is gepast wanneer je zo handelt.
smaak
@VN united dat was de adviseur van vanbakel in de zaak vanbakel- steegro .waar de fosfaatrechten in 2020 nog geregeld moesten worden voor 2019
VN united
@smaak Hij is een schande voor de adviessector. Wij willen er als kleine zelfstandige niets mee te maken hebben.
jan.1
Quote Reactie van @VN united:
Hij is een schande voor de adviessector. Wij willen er als kleine zelfstandige niets mee te maken hebben.

Maar hij weet wel veel...
VN united
@jan.1 En maakt daar grof misbruik van...
jan.1
Quote Reactie van @VN united:
En maakt daar grof misbruik van...

Zal wel duur prijskaartje aanhangen...
VN united
@jan.1 Klopt. Dubbel tarief van ons.
+2
VN united
@VN united Meneer X😂 bedankt voor je persoonlijke berichtje
Lubbert zat dus in een zondagmorgen clubje samen met Wiebren van S. en J.C. V.
J.C. met zijn cda lijntjes
W.v.S. Vanuit de lto
Samen hebben ze hoofdbestuur Rfc en lto geholpen met voorsorteren
Ze zijn rijkelijk beloond volgens X.
En ze pakken het gretig aan met hun handen vol bloed.
mlkvhoudr
@VN united jullie waren toch een afsplitsing van mengvoeder United, nu dus als zelfstandig bedrijf verder goed bezig hoor 👍

Fendt926Driver
Quote Reactie van @VN united:
Samen hebben ze hoofdbestuur Rfc en lto geholpen met voorsorteren

Dan was er wel voorkeur bij die partijen.
Ken lto ers die 2 dagen voor de peildatum nog snel 50 koeien bij kochten.
Maar ook rfc bestuurders die 3 dagen voor de peildatum de pinken uitschaarde en dus fluiten kon naar die rechten..
verwijderd
+1
brassel
@VN united beste mede prikkers
afgelopen tijd is er een stichting opgericht ( Stichting Fosfaatknelgevallen.com) deze stichting bijgestaan door advocaten is de misstanden omtrent de fosfaat wetgeving voor de rechtbank aan het brengen . vergelijk het maar als de stichting SSC . de melkvee houderij is slachtoffer geworden van wanbeleid door de overheden. daar door is iedereen gedupeerd de 4%de8% en de knelgevallen .erik janssen staatssteun deskundige. is in een vergevorderd stadium om de staat der Nederlanden voor de recht bank te brengen . paar voorbeelden er van zijn. Vastgoedtransactie gemeente Heerlen nietig wegens onrechtmatige staatssteun.
De begunstigde van onrechtmatige staatssteun moet rente betalen.
Belanghebbende in staatssteunzaken: het Natuurmonumenten arrest.
STEUN DEZE STIGTING MET EEN KLIJNE DONATIE .bankrekening zie . Stichting Fosfaatknelgevallen.com bij voorbaat dank voor u donatie
verwijderd
weurding
@Daantj zij zelf wel denk ik
verwijderd
JohnDeere7serie
@VN united ze waren toch nieuwe BV gestart en starter
verwijderd
de jonge
@Gaspendaal waarschijnlijk een domme vraag van mijn kant,maar nu de beerput steeds meer geopend wordt, wie worden er allemaal nagekeken? ook iedereen met bestuursfuncties van toen en nu van alle""belangenorganisaties""? en wat zijn de vervolgstappen mochten er bij jullie onderzoek nog meer gekkigheden naar voren komen?

« Terug naar discussielijst

TractorFan kan niet bestaan zonder mensen zoals jij

Op TractorFan komen elke dag duizenden mensen bij elkaar om te praten over tractoren, grote machines en alles wat daar bij hoort. Jouw hulp kunnen we daar goed bij gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!