Kabinet wil mestplafonds vastleggen in wet - Rijenbemesting in maïs verplicht

Ook hier is over nagedacht in het regeerakkoord:

Het kabinet wil de sectorale mestplafonds, afgesproken met Brussel, vastleggen in de Meststoffenwet. Het uitrijdseizoen van mest wordt met 2 weken verruimd en rijenbemesting in maïs wordt verplicht. Dat staat in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat demissionair minister Kamp vrijdag 13 oktober presenteerde.

Dit topic is ook zichtbaar op het Prikkebord


 Kabinet wil mestplafonds vastleggen in wet - Rijenbemesting in maïs verplicht (boerenbusiness.nl)

Het kabinet wil de sectorale mestplafonds, afgesproken met Brussel, vastleggen in de Meststoffenwet. Het uitrijdseizoen van mest wordt met 2 weken verruimd en rijenbemesting in maïs wordt verplicht. Dat staat in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat demissionair minister Kamp vrijdag 13 oktober presenteerde.

Grasbaal

Reacties

pietjepuk
Lees ik dat nu goed. de eerste vrijstelling van fosfaatrechten dient zich aan.
Grasbaal
@pietjepuk zo zou je dan kunnen lezen, moet natuurlijk wel eerst geaccepteerd worden door Brussel. Mestverwerken wordt weer hot!:

Quote:
De veehouders met een meerjarig mestverwerkingscontract, zouden dan een ontheffing van dierrechten kunnen krijgen.
Todi
@Grasbaal Heee dierrechten ??????
dorpsrandhoeve
@Grasbaal Maar ik denk dat je dan wel je gehele overschot, en misschien wel al je mest moet verwerken.
Jack Rijlaarsdam
@Grasbaal Zo staat het precies in het concept Actieprogramma:

"Een tweede mogelijke aanpassing is het (gedeeltelijk) verdisconteren van verwerkte mest bij het
vaststellen van de naleving van het sectorplafond. Dit is met name relevant voor de
pluimveesector. Een belangrijk deel van de in Nederland geproduceerde pluimveemest wordt op
basis van langjarige contracten buiten de Nederlandse landbouw afgezet. Van de zo afgezette mest
is verzekerd dat deze niet zal bijdragen aan bemesting in Nederland en daardoor ook geen bijdrage
zal leveren aan nitraatuitspoeling naar het grondwater en eutrofiëring van het oppervlaktewater.
Het is mogelijk om bedrijven tijdelijke, individuele ontheffingen van dierrechten te geven bij vooraf
vastgelegde langjarige verwerking van mest, waarvan gegarandeerd is dat deze mest niet in de
Nederlandse landbouw gebruikt wordt of zal worden. Het ligt dan wel voor de hand om de omvang
van eventueel te verstrekken ontheffingen te limiteren.


Ten derde wordt overwogen om producten van dierlijke mest die in het kader van de
Nitraatrichtlijn niet beschouwd worden als mest die meetelt voor de stikstofgebruiksnorm voor
dierlijke mest uit de Nitraatrichtlijn van 170 kg stikstof per hectare, te verdisconteren in de
naleving van de plafonds. Achtergrond hiervan is dat het mogelijk is gebleken om hoogwaardige
stikstofmeststoffen uit dierlijke mest te maken die een hoge stikstofwerking hebben, vergelijkbaar
met stikstofkunstmest, en een vergelijkbaar risico opleveren op verontreiniging van grond- en
oppervlaktewater of andere milieucompartimenten met andere stoffen. De Europese Commissie
heeft aangekondigd een onderzoekstraject te starten dat erin kan resulteren dat deze
stikstofmeststoffen uit dierlijke mest worden toegestaan als stikstofmeststof die mag worden
toegediend bovenop de gebruiksnorm voor dierlijke mest uit de Nitraatrichtlijn. Overwogen wordt
om de aldus geproduceerde stikstofmeststof in dat geval niet mee te tellen voor bepaling van de
naleving van het mestproductieplafond. Daartoe zouden aan veehouders individuele
ontheffingen/vergunningen verstrekt kunnen worden voor vastgelegde en bewezen geproduceerde
hoeveelheden stikstofmeststof van de betreffende kwaliteit.
"


cms.boerenbusiness.nl/upload/ck/… pagina 56 paragraaf 5.7.3
KuikenenKoe
@Jack Rijlaarsdam
wel vreemd eigenlijk want ik meende dat de por er per 1-1-2018 afgaat of is dit mss een opzetje om hem te behouden ?

ander artikel slaat volgens mij op kunstmestvervangers
vaak
@pietjepuk Dus het hele fosfaatrechten circus Is zinloos geweest?
dorpsrandhoeve
@vaak Nee joh, er is altijd wel iemand die het zinvol vindt.
KOC1981
Werkt in België ook zo, ik begrijp uit de tekst niet goed wanneer dit in zou gaan, maar zal een domper op de feestvreugde van de verkopende partijen zijn.
vaak
@KOC1981 En de rabo.
72miljoen voor geschoten en verdampt?
matt
@vaak kleine lettertjes
+3
robbies
Ik moet het allemaal nog zien of dit ook voor de melkveehouderij gaat gelden. Bij pluimvee en varkens kan ik me er iets bij voorstellen, omdat daar de POR al van kracht was.

Ook is Brussel helemaal geen voorstander van rechtenvrij produceren in Nederland, zeker niet voor de melkveehouderij. Daarnaast verlopen vergunningsprocedures stroperig en is het ontwikkelen van een verwerking iets van hele lange adem. Ook de afzet van verwerkte producten verloopt steeds moeilijker. De afzetmarkten dichtbij zijn bediend en verder weg loop je tegen investeringen in registratiesystemen aan.

Kortom; voor diegenen die denken dat met mestverwerking de weg weer open ligt, zijn nu blij gemaakt met een dooie mus.

Aan de andere kant vind ik dit voorstel een heel stuk positiever van insteek.
grondlozeboer
Ikk heb in 2015 ook mn mestverwerking vastgelegd. En je kon toen onbeperkt groeien mits de mestverwerking geregeld was. En wat is daar van terecht gekomen?
dwers
Vanaf 1 dec vaste mest uitrijden past mij wel.
milka
@dwers als het ook op bevroren grond mag tenminste. Anders is het meestal toch te nat, dat is het nu op 1 februari ook bijna altijd
+1
dwers
Quote Reactie van @milka:
als het ook op bevroren grond mag tenminste. Anders is het meestal toch te nat, dat is het nu op 1 februari ook bijna altijd

Van mijn 33 HA is 16 HA natuur of beheersovereenkomst mocht met vorst altijd wel op uitgereden worden.
pieta
@dwers Dan mag het maar een maand? 😁
brabo
Gelukkig legt mijn bouwlandbemester de mest al in rijtjes 😄
+2
Herbert
@brabo of de mais met de kunstmeststrooier zaaien😄
m uut m
@Herbert
Daar zijn al proeven mee gedaan.
+6
matt
@brabo mest netjes op een rijtje nu het verstand nog...
christo
Er wordt weer met hagel op een mug geschoten.
m uut m
Als je een groep gaat vrijstellen van dierrechten hoe wil je een dan voorkomen dat we over het productie plafond heen gaan.
matt
Mocht de derogatie niet doorgaan toch fosfaatplafond dus.
Nick83
@matt en dus fosfaatrechten...
+9
Jan3
Alleen rijenbemesting toestaan bij de maisteelt op zand-en lössgrond is waanzin ten top. Het brengt veel structuurbederf met zich mee door over geploegd land met een maiszaaimachine achter de bemester mais te zaaien. Net als groenbemester uiterlijk 21 sept zaaien. Hoe is het in godshemelsnaam mogelijk dat LTO rdelijk tevreden is over het 6de actieprogramma nitraat?
+3
Noorderling
@Jan3
Waarom ploegen?
Als je in het voorjaar kan ploegen en hiermee de capillaire werking niet om zeep helpt, kun je ook wel in 1x af met een striptill bemester door de groenbemester heen.

In de VS is striptill in meerdere gewassen al gemeen goed, in Duitsland zie je het ook erg veel op zandgrond gecombineerd met rogge. Na de mais wordt er rogge gezaaid, maaien eind april en vervolgens kun je door de stoppel bemesten en mais zaaien. Zou niet weten waarom er nog geploegd moet worden.
+3
George
Quote Reactie van @Noorderling:
Waarom ploegen?Als je in het voorjaar kan ploegen en hiermee de capillaire werking niet om zeep helpt, kun je ook wel in 1x af met een striptill bemester door de groenbemester heen.In de VS is striptill in meerdere gewassen al gemeen goed, in Duitsland zie je het ook erg veel op zandgrond gecombineerd met rogge. Na de mais wordt er rogge gezaaid, maaien eind april en vervolgens kun je door de stoppel bemesten en mais zaaien. Zou niet weten waarom er nog geploegd moet worden.

Je hoeft niet naar de VS te kijken met hun Round Up Ready zooi daar.

Als je hier niet ploegt wordt het gewoon niks. Ze ploegen al sinds mensenheugenis en ze waren vroeger al niet gek. De gekte slaat tegenwoordig steeds meer toe.
storm
@George op dit punt ben ik het roerend met je eens. Als we op zandgrond niet meer gaan ploegen dan wordt het een teringbende.
+1
Noorderling
@George
Als je niks probeert wordt het niet minder, maar zeker niet beter.
Wordt na aardappelen al heel veel niet meer geploegd om de achtergebleven aardappelen voor de vorst bovenin te houden. Als je ze begraaft kiemen ze en zit je met AM.

Bieten, uien, gras, tarwe en zelfs aardappelen gaat uitstekend op gewoelde grond of met woeler plus kopeg door de groenbemester die niet tegen vorst kan. Dus waarom zou dat met mais niet lukken?
Zo ingewikkeld en veeleisend is dat gewas nu ook weer niet.
cjw73
@Noorderling dat zal dan wel op de kleigrond gedaan worden. Want hier op de zandgrond wordt al aardappelland geploegd.
George
Quote Reactie van @cjw73:
dat zal dan wel op de kleigrond gedaan worden. Want hier op de zandgrond wordt al aardappelland geploegd.

Hier ook.
George
Quote Reactie van @Noorderling:
Wordt na aardappelen al heel veel niet meer geploegd om de achtergebleven aardappelen voor de vorst bovenin te houden. Als je ze begraaft kiemen ze en zit je met AM.

Wij laten aardappel land vaak ook gewoon overwinteren zodat de kleine achtergebleven aardappelen kapot vriezen. En dan in het voorjaar bemesten en ploegen en dan zaaien.
dorpsrandhoeve
@Noorderling |Heb je ooit meer dan 20 ton ds mais geoogst van een hectare Noorderling? Nee, houd dan eens je waffel wijsneus!
+1
weurding
@dorpsrandhoeve nou nou... waffel wijsneus?
Noorderling
@dorpsrandhoeve
De volgende keer zou ik dat glas azijn niet helemaal leeg drinken als ik jou was.

Maar goed, even terug naar de mais.
Hier in de regio is al behoorlijk wat ervaring met het woelen van grond in het najaar. In het voorjaar afbranden met glyfosaat en vervolgens 2cm diep bewerken met een kompaktor. Hierna worden bieten en uien gezaaid. In het najaar halen ze daar ook 100ton bieten vanaf en 70 ton uien. Wintertarwe met woelen en zaaien wordt ook 10-11 ton gehaald. Dus dat mais nu compleet gaat mislukken ben ik niet bang voor.

De maisteelt kun je maar weinig aan verknoeien wil een oogst echt mislukken. Een simpeler gewas is er niet, als het bij uien en bieten goed gaat lukt dat met mais ook.

Onze mais gaat niet over de weegbrug en komt ook geen drijfmest op. Die BLGG berekeningen klopt sowieso niks van dus daar doe ik geen uitspraken over. Geven alleen een stikstof en kaligift. Wil in het voorjaar niet dieper dan 5cm in de grond omwille de capilaire werking, helemaal niet met een tank op het land en sleepslangen is eigenlijk ook al te zwaar. Dat beetje fosfaat wat de mais onttrekt staat niet in verhouding tot de bodemvoorraad, dat loopt wel los.
+3
George
Quote Reactie van @Noorderling:
Hier in de regio is al behoorlijk wat ervaring met het woelen van grond in het najaar. In het voorjaar afbranden met glyfosaat en vervolgens 2cm diep bewerken met een kompaktor

Tja dat vinden we hier niet nodig. Werken de groenbemester zonder Round Up spuiten netjes in. En dan bemesten en ploegen. Ken je de discussie over Glyfosaat nog niet?
+7
MARTIJN G
@George Inderdaad, Round Up moet je net als antibiotica alleen inzetten als het echt nodig is. groenbemesters doodspuiten werkt niet imago verhogend voor de sector
George
Quote Reactie van @Noorderling:
Dat beetje fosfaat wat de mais onttrekt staat niet in verhouding tot de bodemvoorraad, dat loopt wel los.

Die fosfaattoestand is bij ons erg laag.
Frans1
Quote Reactie van @dorpsrandhoeve:
Nee, houd dan eens je waffel wijsneus!

Lekker discussieeren zo 😞
dorpsrandhoeve
@Frans1 Heb je goed gelezen wat Noorderling schrijft? en dat uit een gebied waar gemiddeld de 12 ton ds niet wordt gehaald. Wil meneer even uitleggen hoe je mais moet telen. Vandaar mijn uitspraak.
cjw73
@dorpsrandhoeve hoe weet jij dat daar maar 12 ton ds de hectare af komt.
Noorderling
@dorpsrandhoeve
Die 12 ton drogestof halen we gemiddeld wel inderdaad, zo rond begin augustus 😁

Maar wat bij jullie het doel van ploegen?
Wat je vaak ziet is dat er eerst bemest wordt en vervolgens de mest diep ondergeploegd. Heb je 25cm losse grond waar geen vocht in zit en de mest diep weggedrukt.
Andere helft ploegt eerst, bemest vervolgens en gaat dan de grond bewerken met een cultivator waardoor je de grond alsnog weer mengt.

Wat is dan het doel van het ploegen als je de mest niet hebt waar je wilt en/of de grond vervolgens alsnog bewerkt wordt?
+4
Herbert
@Noorderling daarom drukt een bouwlandbemester de mest ook 10 cm de grond in zodat het na het ploegen ook nog op ongeveer 10cm diepte ligt
+1
Frans1
@Herbert 😄 je was me al voor zag ik
+2
Frans1
Quote Reactie van @Noorderling:
Wat je vaak ziet is dat er eerst bemest wordt en vervolgens de mest diep ondergeploegd

Nu klets je wat in de ruimte,de bouwlandbemester werkt het in de grond,als je daarna ploegt ligt het niks dieper
+2
matt
@Noorderling en de boer die ploegde voort....
+2
George
Rijenbemesting in mais. Ze zijn toch wel hoerendol geworden. Wat een belachelijke onzin weer!
+1
matt
@George hig knmeg met de maisteelt
+1
Noorderling
Quote Reactie van @George:
ch wel hoerendol geworden. Wat een belachelijke onzin

Waarom wordt kunstmest wel in de rij gedaan en drijfmest eigenlijk niet?
+4
George
Quote Reactie van @Noorderling:
Waarom wordt kunstmest wel in de rij gedaan en drijfmest eigenlijk niet?

Die kunstmest is in NL slechts een kleine gift om het jonge kiemende plantje een goede start te geven. Simpel toch.

Drijfmest in stroken uitrijden is gewoon idioot. Moet je dan met zo'n enorme machine in 1 werkgang door het zaaibed gaan rijden? Geweldig die bodemverdichting. Of voor het ploegen uitrijden met GPS ? En dan met de ploeg de mest weer uit de rij ploegen. 😄 Ze zijn echt hartstikke gek aan het worden in dit land. Dit maakt de afzet van drijfmest weer veel moeilijker en duurder. Iemand zal het moeten betalen en ik denk dat er genoeg akkerbouwmatige telers zijn die niet meer voor drijfmest kiezen en gewoon ouderwetse triple superfosfaat gebruiken net zoals in de landen waar weinig andere mest is. Gewoon omdat ze niks zien in die enorme bodemverdichting die zulke machines geven als je door zaaibed gaat rijden.

Ik vraag me werkelijk af wie zoiets verzint. Wie draagt zulke waanideeën aan in Den Haag?
pietjepuk
Quote Reactie van @George:
Rijenbemesting in mais. Ze zijn toch wel hoerendol geworden

Loonwerker op gps in rijen laten bemesten. vervolgens ploegen en zaaiklaarleggen en dan de loonwerker op gps laten zaaien. Zo willen ze dat toch of heb ik iest fout? 🙃
+1
pietjepuk
@pietjepuk je hebt het zelf ook al bedacht zie ik wel.
George
Quote Reactie van @pietjepuk:
Loonwerker op gps in rijen laten bemesten. vervolgens ploegen en zaaiklaarleggen en dan de loonwerker op gps laten zaaien. Zo willen ze dat toch of heb ik iest fout?

Die loonwerkers weten in het voorjaar al helemaal niet meer hoe ze het allemaal gedaan moeten krijgen.
Wilbert
@George het komt er linksom of rechtsom op neer dat het mesten en zaaien van de mais voor boeren weer duurder gaat worden...
Ik wacht op de eerste handige jongen die achter een oude lichte giertank een maiszaaimachine bouwt 😄
+1
pieta
@Wilbert Weet je wat er gaat gebeuren? Grasland scheuren. Vantevoren een beetje bemesten en mais telen op de gescheurde zode. #beleidpaktweerhelemaalverkeerduit 😁
+1
cjw73
@pietjepuk dan ligt de mest na ploegen 30 cm verder .
pietjepuk
@cjw73 lijkt me nog al licht beter dan met zon zware driewieler over het geploegde te laten kachelen.

In heel het actie programma trachten ze er na om blijvend grasland te ontzien door het verbod van scheuren in augustus op te heffen en door het gras zaaien na de mais onmogelijk te maken.
maar de kans is groot dat hier alleen nog mais komt op grasland.
15 februari 35 kuub mest zoddebemesten half maart nog eens 25 kuub er bij. Eind april een keertje maaien dan de ploeg er in en mais er in. In juni met de kunstmestrooier een paar hand volletje italiaans raaigras er door. In het jaar daar op op 1 feb de ploeg er in en gras zaaien.
+2
George
Quote Reactie van @pietjepuk:
lijkt me nog al licht beter dan met zon zware driewieler over het geploegde te laten kachelen.

Het is niks en het wordt niks.
Laatst stond hier toch zo'n fimpje met een Vervaet met maiszaaimachine. Welke idioot verzint zoiets in godsnaam?
+1
zettelmeyer
@George nog geen ervaring met rijenbemesting hoor ik al wel. Wij al jaren eerst ploegen voor de winter en dan mest er op. Zware klei. Dit jaar voor het eerst op zand grond de mais gehad en toen in maart geploegd. En 3 dage voor zaaien mest er op met een vervaet. Erg goede op brengst. De laatste mais staat nog maar dat lijkt ook goed. Daar zat een dag tussen ploegen en mest rijden in juni
George
Quote Reactie van @zettelmeyer:
Dit jaar voor het eerst op zand grond de mais gehad en toen in maart geploegd. En 3 dage voor zaaien mest er op met een vervaet.

Niet logisch om in maart te ploegen en daarna mest te rijden. Wij rijden eerst de mest en gaan dan vlak voor zaaien ploegen en zaaiklaar leggen. Ik moet er niet aan denken dat er dan zo'n enorm gevaarte als een Vervaet door het zaaibed gaat rijden. Ik heb geen ervaring met rijenbemesting en dat zou ik het allerliefste zo houden van wat ik er van zie en hoor.
En erg goede opbrengst schrijf je , dat denken die boeren allemaal. Daar zit ook een enorm verschil van beleving in wat een goede opbrengst is.
zettelmeyer
@George wat is dan voor u een goede opbrengst?
+1
George
Quote Reactie van @zettelmeyer:
wat is dan voor u een goede opbrengst?

Minimaal 15 ton korrels. Dit jaar had ik echter 17018 kg per ha met 68,17% ds.
zettelmeyer
@George oke dat is wel goed. Wij willen liefst meer als 50 ton de ha halen. Dit jaar +/- 70 ton met 34% ds dus dat noem ik wel een goede opbrengst?
+1
pietjepuk
@zettelmeyer volgens eurofins zeker
zettelmeyer
@pietjepuk wagens 1 x over weegbrug en toen wagens tellen
+2
pietjepuk
Quote Reactie van @zettelmeyer:
wagens 1 x over weegbrug en toen wagens tellen

dan hoor je natuurlijk het leeg gewicht van de wagens er af te tellen. 🙃
zettelmeyer
@pietjepuk haha ooh meen je?? Maar is natuurlijk ook gedaan
George
Quote Reactie van @zettelmeyer:
+/- 70 ton

Weet je wel hoe nondedjuus veel dat is? Dat van die wagens wegen is mooi , maar komt het altijd uit op volle wagens?
zettelmeyer
@George daarom zeg ik ook plus minus. En ja nog nooit zoveel mais gehad. Was natuurlijk ook een goed mais jaar.
brabo
Quote Reactie van @zettelmeyer:
dag tussen ploegen en mest rijden in juni

als je moet wachten tot juni met deze werkzaamheden dan snap ik het wel ja............
zettelmeyer
@brabo ja door de aliums heen zaaien vond de bollenboer niet zo leuk;) is een nagewas dat perceel mais.
Frans1
Quote Reactie van @pietjepuk:
lijkt me nog al licht beter dan met zon zware driewieler over het geploegde te laten kachelen

Maar dan hoef je ook niet op gps te bemesten 😄
pieta
@cjw73 Prima in te stellen dus met GPS 😁
+1
cjw73
@pieta it's vast wel een keer mistig dan kan het zo wel even. En anders doen we het gewoon met de zodebemester in de grondbemester en dan de ploeg er later gewoon in.
+1
cs-agrar
Quote Reactie van @pietjepuk:
Loonwerker op gps in rijen laten bemesten. vervolgens ploegen

lekker handig, niet vergeten de gps-kaart een ploegsnede te verzetten
+1
George
Quote Reactie van @cs-agrar:
lekker handig, niet vergeten de gps-kaart een ploegsnede te verzetten

Ongelooflijk , waar gaat dat heen met al deze onnozele flauwekul.
+1
dorpsrandhoeve
@George Nog nergens een goed resultaat mee gezien. het zijn idioten.
+1
George
Quote Reactie van @dorpsrandhoeve:
Nog nergens een goed resultaat mee gezien. het zijn idioten

Dat zijn het! Maar wie brengt ze daar in Den Haag op die gekke ideeën? Dat vraag ik me echt af.
schoppenboer
Dan wordt het ruitzaaien. Hoef je ook niet in de rij te bemesten.
+4
brabo
Quote Reactie van @schoppenboer:
Hoef je ook niet in de rij te bemesten.

je kunt natuurlijk ook een paar zakken maiszaad in de mestput flikkeren. Dan ligt het ook mooi bij elkaar 😄
George
Quote Reactie van @brabo:
je kunt natuurlijk ook een paar zakken maiszaad in de mestput flikkeren. Dan ligt het ook mooi bij elkaar

Als jij dat volgend jaar eens probeert dan wacht ik de resultaten graag af. 😄
storm
dorpsrandhoeve
@schoppenboer Is wel beter, of zaaien op 50. nog beter verdeeld.
tok achterhoek
Hoe moet dan dan met de zaaicombinatie die op 37 cm staat. Dan kun je beter de kets plaat weer gebruiken. Onbegrijpelijk allemaal, dat moet toch iemand gezegd hebben daar.
Nhpaultje
Volvelds mais zaaien, alles opgelost. 😉

Met drijfmest in de rij is de capaciteit veel te laag om in 3 weken alle mais + mest te verwerken
+2
adrian
Prima reacties allemaal. Iedereen is tegen. Helaas heb ik nog geen oplossing gelezen.
Oorzaak van de beperkende maatregel is de nitraatrichtlijn. Onder veel maispercelen is het nitraatgehalte in het grondwater te hoog en voldoet niet aan de norm van 50 mg. Het lukt ons allen nog niet goed om dat te verlagen. De overheid heeft hier altijd een "oplossing" voor: De normen nog verder verlagen.
Op ons bedrijf hebben we nu 3 jaar ervaring met toedienen van drijfmest in de rij tegelijk met het zaaien. Dus inderdaad met zo'n zware driewieler over het geploegde land...
1e jaar: prima opbrengst 20 ton ds op gescheurd grasland
2e jaar: Oogst mislukt. mais verzopen en hagelschade: 8 ton ds. Daarbij waren ook de rijsporen van de 3-wieler duidelijk zichtbaar.
Dit jaar heeft de loonwerker extra woelers geplaatst achter de wielen. Er is bemest met 32 m3 rvdm en 150 kg K60. Helaas hebben we de wagens niet gewogen. De opbrengst lag op 145 a 150 kuub/per ha. Dus ongeveer 18 a 20 ton ds.
Dus: Zijn er mogelijkheden met rijenbemesting? Ja. Is het moeilijker dan gangbare teelt? Ja. Is het duurder? Een beetje, paar tientjes per ha.
In ieder geval zullen we de maisteelt anders moeten gaan inrichten als we gewend waren, anders worden de normen weer aangescherpt of telen we over een aantal jaren geen mais meer... Wij gaan in ieder geval door met zoeken naar een goede en efficiënte teeltwijze
cjw73
@adrian hier vlakbij mij stond een stuk wat gedaan was met een tank met strokenfrezen er achter waar erna de mais ingezaaid is. Dood gespoten grasland, er stond hooguit een ton of 30 de hectare op.
Dus het is niet altijd raak.
+2
spotmelker
Quote Reactie van @adrian:
Het lukt ons allen nog niet goed om dat te verlagen.

Vraag is of wij daar wel toe in staat zijn en de kern van het probleem wel door onze (mesttoedienings) activiteiten ontstaat. Een beetje maïsgewas kan 1,5 tot 2 keer zoveel KVem produceren dan gras op eenzelfde perceel en ook nog in een veel kortere groeitijd. Dan vraag je je toch direct af of een dergelijk efficiënt gewas überhaupt wel zo inefficiënt met mineralen kan omgaan? M.a.w wat gebeurt/stroomt er onder de grond waarvan wij niets weten?
adrian
@spotmelker Klopt, dat weten we niet allemaal. Het vervelende van mais is dat het na 1 juli zowat geen stikstof meer opneemt, terwijl er nog wel N vrijkomt uit mest bodemlevering.
+3
dorpsrandhoeve
@adrian Dan heeft iemand anders jouw iets wijs gemaakt dan degene die mij wat wij gemaakt heeft. Mais heeft wel degelijk bij de korrelvulling en afrijping nog wat stikstof nodig. Zit die er niet dan krijg je verdorrende mais waarvan de pit maar niet van wil afrijpen. Geen bulshit verkopen dus.
cs-agrar
Quote Reactie van @dorpsrandhoeve:
Geen bulshit verkopen dus

nee das zonde, gewoon op maisland dr mee
newholland6640
Quote Reactie van @spotmelker:
Een beetje maïsgewas kan 1,5 tot 2 keer zoveel KVem produceren dan gras op eenzelfde perceel en ook nog in een veel kortere groeitijd.

Het eerste jaar, en het tweede jaar misschien. Maar op lange termijn zeker niet.

Verder zit er ook stikstof opgeslagen in de plant. zodra je gaat oogsten sterft de plant en komt de stikstof vrij. Daarom is een juiste groenbemester ook heel erg belangrijk.
+2
spotmelker
Quote Reactie van @newholland6640:
zodra je gaat oogsten sterft de plant en komt de stikstof vrij.

Dat is ook een aangeprate dooddoener, als het al vrij komt zakt het volgens de geleerden het grondwater in? 😁 Kijk eens naar een tarwegewas, staat blauwgroen in het voorjaar en rijpt goudgeel af. Het stikstofrijke voorjaarsgewas verandert dus in stro. En dan die stikstof allemaal het grondwater in? Het ontbreekt in deze materie aan denkvermogen waaruit nieuw onderzoek zou moeten voortkomen.
JohnDeere6serie
@spotmelker stikstof zit dan in de korrel in de vorm van eiwit
+1
pietjepuk
Quote Reactie van @adrian:
Zijn er mogelijkheden met rijenbemesting? Ja. Is het moeilijker dan gangbare teelt? Ja. Is het duurder? Een beetje, paar tientjes per ha.

Van deze drie keer ku je geen conclusies trekken. De eerste keer met een grasmat in de bouwvoor kan er veel wil je het verkloten. tweede keer compleet mislukt net als op veel plaatsen maar de 8 ton is wel heel weinig. hierbij is te zwaar matriaal een van de oorzaken. De derde keer is het goed gelukt. hierbij moet je wel de kanttekening maken dat de mais heel het groeiseizoen droog heeft gestaan waardoor verdichting minder zichtbaar is.

Ik weet niet wat voor grond jij hebt maar hier varieerd dat nogal. zeker op de lagere en nattere stukken weet ik zeker dat 8 van de 10 keer de mais mislukt als je daar met een driewieler over het geploegde gaat.

En die paar tientjes duurder ben ik dus niet met je eens. Rijd hier enkele jaaren met een nieuwe bouwlandbemester omdat de regelgeving werdt aangepast dat de mest direct in de grond moest. Nu kan hij over een paar jaar bij het oud ijzer.
+1
adrian
@pietjepuk Van deze drie keer ku je geen conclusies trekken
Ik trek geen conclusies, probeer weer te geven wat onze ervaringen zijn. Zeg nergens dat dit DE oplossing is.

tweede keer compleet mislukt net als op veel plaatsen maar de 8 ton is wel heel weinig. hierbij is te zwaar matriaal een van de oorzaken
Knap van je ongezien kunt oordelen wat de oorzaken zijn van de lage opbrengst.
+2
robbies
@adrian
Quote:
Onder veel maispercelen is het nitraatgehalte in het grondwater te hoog en voldoet niet aan de norm van 50 mg.

Hoe weet jij of ik onder mijn maispercelen aan de norm voldoe? Ik weet het zelf niet eens.

De oplossing is het stoppen met generaliseren van het probleem. Meten=weten, dus voldoe je onder je perceel dan ook niet van die waanzinnige maatregelen
dorpsrandhoeve
Quote Reactie van @robbies:
Hoe weet jij of ik onder mijn maispercelen aan de norm voldoe? Ik weet het zelf niet eens.De oplossing is het stoppen met generaliseren van het probleem. Meten=weten, dus voldoe je onder je perceel dan ook niet van die waanzinnige maatregelen

Daar heb je gelijk een punt, er wordt tegenwoordig maar wat na geheremieerd, maar het punt is dat gras dat ik 7 september heb gezaaid na de mais op het moment zijn wat gelig kijkt, niet vreemd na een zware oogst mais. Ik heb het niet onderzocht, maar het lijkt op een stikstofgebrek. Dus ik vraag me af wat er nu nog uit zou moeten spoelen wat betreft stikstof.
George
@dorpsrandhoeve
Na een voor de mais relatief erg groeizame zomer is op veel plaatsen een topoogst behaald . Die heeft echt wel zijn portie aan de grond onttrokken. Ik blijf hier ook telkens zitten met fosfaatarme grond dus denk dat de uitspoeling wel meevalt. Zou wel eens willen weten wat er hier in het water zit.
dorpsrandhoeve
Quote Reactie van @George:
Zou wel eens willen weten wat er hier in het water zit.

Zoals Robbies al schrijft, meten is weten. (maar ja kost geld natuurlijk)
brabo
Quote Reactie van @dorpsrandhoeve:
dat ik 7 september heb gezaaid na de mais

dan was je al snel wel met je mais
dorpsrandhoeve
@brabo Dat was ik in de lente ook.
newholland6640
@dorpsrandhoeve

Nu wel, zodra de stoppel verder verteert in de winter komt stikstof vrij, maar dan is het zo koud dat het gras er niks mee kan.

Kunnen overigens ook andere oorzaken zijn. Er is meer nodig dan stikstof om een plant te laten groeien.
+1
adrian
[quote="@robbies" p="1464663"]Hoe weet jij of ik onder mijn maispercelen aan de norm voldoe? Ik weet het zelf niet eens.[/quote
Dat zeg ik niet.

De oplossing is het stoppen met generaliseren van het probleem. Meten=weten, dus voldoe je onder je perceel dan ook niet van die waanzinnige maatregelen
Helemaal eens. Ik ben voor het helemaal loslaten van generiek beleid. Dus wat mij betreft wordt bemesting afgestemd op gewasonttrekking, dus voor elk individueel bedrijf anders.
+1
matt
@adrian nitraatgehalte onder perceel ook gemeten ?
+2
adrian
Quote Reactie van @matt:
nitraatgehalte onder perceel ook gemeten ?

Yep, Wij zitten in het landelijk meetnet. Al jaren. Uitslagen zijn duidelijk. Nitraatgehalte onder graspercelen zijn laag, meestal onder de 10. Veel meetpunten onder maisland zijn te hoog. Het effect van dit jaar wordt pas na de meting van volgend jaar duidelijk
matt
@adrian okay
MARTIJN G
Quote Reactie van @adrian:
Prima reacties allemaal. Iedereen is tegen. Helaas heb ik nog geen oplossing gelezen.Oorzaak van de beperkende maatregel is de nitraatrichtlijn. Onder veel maispercelen is het nitraatgehalte in het grondwater te hoog en voldoet niet aan de norm van 50 mg. Het lukt ons allen nog niet goed om dat te verlagen. De overheid heeft hier altijd een "oplossing" voor: De normen nog verder verlagen.

Het lijkt erop dat je bij het Ministerie werk?.
Inderdaad is meten weten echter te duur voor elk perceel. Op welke maispercelen worden de normen overstreden?. Wordt er teveel mest gereden of te lang van tevoren bemest?. Hier proberen wij kort voor het ploegen en zaaien te bemesten. Op percelen waar je de structuur vernield door een te zware mest/zaaicombinatie krijg de opbrengst en mineralen opname niet zoals gewenst. in de ideale wereld zal dit wel niet voorkomen echter de praktijk is anders. Zeker op gronden met mindere draagkracht.
robbies
@MARTIJN G in België kost het gemiddeld 300 euro per jaar meen ik. Vind ik niet onbetaalbaar
+1
adrian
Quote Reactie van @MARTIJN G:
Het lijkt erop dat je bij het Ministerie werk?.

Ik? werken bij het ministerie? Nee, ben gewoon boer. Maar niet zo eentje die de hele dag zit te klagen op dit prikkebord wat anderen fout doen. Denk liever in oplossingen.
Net als jij wordt ik niet blij van toenemende regeldruk en extra eisen. Maar het heeft geen zin om weg te lopen voor problemen en de schuld bij anderen neer te leggen.
+1
George
Quote Reactie van @adrian:
Denk liever in oplossingen

Ik vind dat rijenbemesten geen echte oplossing. Vind die uitspoeling van stikstof alleen plaats bij mais of ook bij andere akkerbouwgewassen ? En jullie denken dat de mest die gewoon is toegediend met bouwlandinjecteur verloren gaat en alleen mest bij de wortels moet toedienen? Loonwerker hier paar dorpen verder heeft 3 jaar ervaring met stroken/rijenbemesting en de ervaring is hopeloos. Mais die al verbrand voordat hij uit de grond is en dergelijke drama´s komen ervoor.
pietjepuk
@George Dan moeten we die groenbemester ook naast het maiszaadje onderwerken. Anders gaat de stikstof die in de groenbemester zit verloren. De wortels van de mais komen niet midden tussen de rij. 🤓 🤓
+2
George
Quote Reactie van @pietjepuk:
Dan moeten we die groenbemester ook naast het maiszaadje onderwerken. Anders gaat de stikstof die in de groenbemester zit verloren. De wortels van de mais komen niet midden tussen de rij.

Ze zijn het spoor totaal bijster. Echt waar. Ik begrijp niet dat iemand zich voor zo´n karretje laat spannen.
pietjepuk
@George Groeide afgelopen jaar bij jou de groenbemester ook zo goed? Hier stond er een flink zwad italiaans. Waar die van gegroeid is is me een raadsel. De grond heeft een paar maanden verzadigt geweest met water. alle stikstof is dan toch allang uitgespoeld geweest naar het grondwater.
George
@pietjepuk
Ik zaai van die bladramanas en die stond wel goed. Maar is nooit zo massaal. Maar inderdaad vorig jaar mei /juni en begin Juli zou alles toch wel uitgespoeld moeten zijn.
pieta
@George Dat zal waarschijnlijk wel het geval geweest zijn. Anders had je wel goede mais gehad. Nu was die waardeloos omdat de mest uitgespoeld was. Dit jaar is de mest niet uitgespoeld en heb je zomaar even 17 ton korrels. #metwatonzinnigeredenatieseenprobleemuitgelegd 😁
pietjepuk
@pieta leg ook effe uit waarom hier de groenbemester vorig jaar zo masaal stond en donker van kleur. terwijl het de andere jaren klein en geel blijft.
pieta
@pietjepuk Is dat zo? Weet ik toch niets van. Ik zit nogal wat noordelijker en heb vorig jaar niets teveel regen gehad.
pietjepuk
@pieta ja dat is zo. heb jij een verklaring
+1
pieta
@pietjepuk Ik ben geen expert. Vraag @spotmelker maar. Het enige wat ik weet is dat ik op mijn grond met een gewone bemesting, een goede groenbemester en 150 kg Kali60 per hectare moet brengen voor een beetje fatsoenlijke mais. En op gras kun je hier elk hoekje wat je een keer dubbel raakt of wat overgeslagen wordt direct herkennen. Van mais weet ik het niet maar op gras kon de norm gerust naar 300 kg N uit drijfmest per ha met gelijkblijvende kunstmest.
+1
matt
@pietjepuk mest zat nog in de grond omdat de mais die niet op kon nemen vanwege te klein wortelstelsel verzopen
+1
George
Quote Reactie van @pieta:
metwatonzinnigeredenatieseenprobleemuitgelegd

Nogal.
Nou vorig jaar was alles hier mislukt. Niet alleen de mais maar ook de bieten en ook het grasland heeft een flinke opdonder van de extreme nattigheid gehad. We konden na een relatief vroege eerste snede helemaal begin mei pas de tweede week van juli de tweede snede maaien en dan heeft de zode ongekend veel geleden. Is ook omgedaan en er zijn aardappelen ingekomen. Zo vroeg in een groeiseizoen onwaarschijnlijk extreme nattigheid waarbij de mais en bieten en dergelijke in een klein stadium zijn en vervolgens anderhalve maand constant in het water staan dan is de oogst gewoon verloren. Nooit eerder meegemaakt en hoop het ook niet meer mee te maken. Was echt een moeilijk jaar.
+2
diezel
Quote Reactie van @George:
Nooit eerder meegemaakt en hoop het ook niet meer mee te maken. Was echt een moeilijk jaar.

Was zoiets in West-Nederland gebeurd dan hadden we een nationale inzamelingsactie op tv gehad. En nu lieten ze landgenoten gewoon stikken. 😞
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @diezel:
Was zoiets in West-Nederland gebeurd dan hadden we een nationale inzamelingsactie op tv gehad. En nu lieten ze landgenoten gewoon stikken

Doe niet zo zielig. Hier de eerste twee weken van september 260 mm regen met hevige buien. Aardappelruggen zijn gewoon weggespoeld. De aardappels die nu bij het rooien niet rot zijn, hebben groene plekken, omdat ze bloot gespoeld waren. Hier en daar gaat de cultivator er door. Ga jij morgen met de collectebus rond?
+1
diezel
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
Doe niet zo zielig.

De wateroverlast van mei-juni 2016 is voor geheel Vlaanderen officieel erkend als natuurramp.
Als je dan een paar honderd meter van die grens woont neem je de contrasten nogal goed waar.
Kan een mens weleens wat cynisch van worden. 😞
De Belgische akkerbouwer die tot max. 175 mille/bedrijfsnummer schadevergoeding uit het Rampenfonds kan "trekken" t.o.v. zijn Nederlandse buurman, de akkerbouwer uit dit "gaaf" land, die door zowat alle instanties nog wat verder de blubber in getrapt werd.
p.s. Die collectebus voor jullie regio zullen we maar niet doen. Heb in de jaren negentig een maand mijn sociale gezicht laten zien aan verzuipende (Brabantse) rivierenland-boeren. Sindsdien hou ik gemakshalve de A58 maar aan als noordgrens voor boeren-liefdadigheid. 😄
robbies
@diezel die noodhulp is jou ook niet zo goed bevallen?
walker1
@diezel Wat een kletspraat.
diezel
@walker1
Alle drie of enkel het onderste? 😄
+1
Frans1
Quote Reactie van @pieta:
Dat zal waarschijnlijk wel het geval geweest zijn. Anders had je wel goede mais gehad. Nu was die waardeloos omdat de mest uitgespoeld was. Dit jaar is de mest niet uitgespoeld en heb je zomaar even 17 ton korrels

Nu was de opbrengst zo goed omdat de mest van vorig jaar niet volop benut was omdat de grond compleet verslempt was door overvloedige neerslag,dus hoezo uitspoeling
+1
dorpsrandhoeve
@Frans1 Er wordt inderdaad zomaar vanuit gegaan dat alles uitspoeld. Bij Sjors wordt regelmatig korrelmais geoogst, en het stro ingewerkt waardoor het os gehalte van zijn grond goed op pijl blijft of misschien zelfs stijgt.

Bij zowel LTO als de beleidsmakers wordt er zomaar vanuit gegaan dat er op elk bedrijf in het zuiden midden en noorden hetzelfde wordt gewerkt, maar mij is duidelijk dat er wel degelijk veel verschil zit in bedrijven onderling. Daarom zo snel mogelijk naar een beleid waar goede landbouwpraktijk wordt beloond. Dan kunnen die extensieve melkveehouders eens laten zien dat ze het zo kunnen en kunnen ze wat mij betreft zonder kringloopwijzer.
+1
trean
Quote Reactie van @George:
Loonwerker hier paar dorpen verder heeft 3 jaar ervaring met stroken/rijenbemesting en de ervaring is hopeloos. Mais die al verbrand voordat hij uit de grond is en dergelijke drama´s komen ervoor.

Wij doen al 4 jaar ongeveer de helft van de maïs strokenbemesten en daarna strokenfrezen en maiszaaien. De andere helft bemesten we met de graslandbemester en daarna ploegen en kopeggen.
Opbrengst strokenteelt is meestal 45 ton per hectare met 35-40 m3 rundveedrijfmest. Opbrengst ploegen is 50 ton per hectare met 50-55 m3 rundveedrijfmest.
Meestal doen we het eerste jaar na gras strokenfrees, het jaar daarna ploegen en het 3e jaar staan er aardappels en daarna kilveren en gras inzaaien.
Hebben ook wel eens gehad dat strokenfrees meer opbrengst had als het geploegde.
Onkruid is minder met strokenfrees, maar dan spuit je eerst het gras dood en meestal in de 2e helft van juni nog een keer tegen onkruid.

Vooral niet teveel drijfmest in de rij doen. 45 m3 is echt het maximum bij deze methode. Anders wordt het 1 prutzooi met strokenfrezen.
+2
pietjepuk
@trean Je zou verwachten dat het eerste jaar op de graszoden de meeste opbrengst moet brengen.

langst de ene kant denken we een paar mineralen te besparen langst de andere kant rijden we een keer meer met de gifkar. Maar ook daar hebben ze wat op gevonden. De europese unie heeft al een verbod op roundup aangekondigt.
+1
trean
@pietjepuk opbrengst verschillen waren wisselend en elk perceel is bij ons ook anders kwa structuur en bodemopbouw. Meestal ploegen we de beste grond direct. Met de strokenfrees maak je maar de helft van de zode stuk. De rest blijft redelijk intact tot de oogst.

2 x met weinig middel spuiten is beter dan 1 keer met een grote mix als de maïs ongeveer 3 weken boven staat. Je spuit bij de strokenfrees als de maïs hoger is en dan alleen met de nodige middelen ipv een mix voor alle veelvoorkomende onkruiden in de omgeving.
Een 2e keer spuiten is niet nodig als na de eerste keer alles doodgaat. Vaak ga je te snel na het spuiten bemesten of je maait eerst nog een snede en dan gaat het minder goed.
jorisdriepinter
@George Ja ja, en uitrijden met een 3 assige carrier met bouwlandinjecteur is wel oke?
George
Quote Reactie van @jorisdriepinter:
Ja ja, en uitrijden met een 3 assige carrier met bouwlandinjecteur is wel oke?

Ik doe het met mijn BSA van 7 m3 , mag dat ook?
Onder droge omstandigheden kan het ook best met een grotere tank maar nooit door het zaaibed!
Net zoals in dit filmpje , ik krijg er pijn van aan mijn ogen. Het is niks in het zaaibed rijden met die brede banden.

+1
cs-agrar
Quote Reactie van @George:
Het is niks in het zaaibed rijden met die brede banden.

Bouw dat spul achter een sleepslangbemester dan zal het wel gaan. Mits ze niet weer bedenken dat er minstens 200pk voor de bemester moet
George
Quote Reactie van @cs-agrar:
Bouw dat spul achter een sleepslangbemester dan zal het wel gaan. Mits ze niet weer bedenken dat er minstens 200pk voor de bemester moet

Hoe moeten we die mest aanvoeren op percelen die niet aan huis liggen? Het is gewoon een idioot plan. Het is gewoon helemaal niks. Mais die verbrand voor opkomst en dergelijke hebben ze hier in omgeving al meegemaakt. En sleepslang komt hier eigenlijk gewoon niet voor op de zandgronden. Laten ze die flauwekul achterwege laten.
dorpsrandhoeve
Quote Reactie van @George:
Mais die verbrand voor opkoms

ja mar Sjors, dur moet ok gin 500 kuub per bunder op!!!
George
Quote Reactie van @dorpsrandhoeve:
ja mar Sjors, dur moet ok gin 500 kuub per bunder op!!!

Dacht jij dat ik dat niet wist?
We zijn al blij dat we wat we hebben en mogen aanvoeren op een nette manier verdeeld krijgen. Voor mijn gras heb ik eigenlijk te weinig mest omdat ik de akkergewassen goed wil bemesten.
De mest die ik mag aanvoeren wordt dus veelal in het voorjaar direct uitgereden.
+2
huske
Dit topic door lezend merk ik dat de noorderlingen al verder zijn met de toepassing van rijenbemesting dan de zuiderlingen. Worden al veel sleepslangen met bouwlandbemester uitgerust met gps/rkt voor maisland. Eerst ploegen dan sleepslangen op gps en die data overzetten op de maiszaaier. Die percelen doen niet onder voor percelen die op de gangbare manier bemest zijn
pietjepuk
@huske mooi voor percelen van tien hectare aan de stal. Heb hier nog al wat perceeltje verspreid liggen van gemiddeld minder dan 1 hectare. daar wordt de loonwerker niet blij van om dat met de sleepslang te moeten doen.
+3
huske
@pietjepuk daar hebben ze en motorzaag en rupskraan voor uitgevonden
+1
pietjepuk
Quote Reactie van @huske:
daar hebben ze en motorzaag en rupskraan voor uitgevonden

vertel wat moet je daar mee doen?
cs-agrar
@pietjepuk jij ook niet want worden dure kuubs
George
Quote Reactie van @huske:
noorderlingen al verder zijn met de toepassing van rijenbemesting dan de zuiderlingen.

Jaja die Noorderlingen .
weurding
@George ja echt wel....😀
George
Quote Reactie van @weurding:
ja echt wel....

Jij ook al sleepslangend je maisland met GPS bemesten dan?
huske
@George zeg dan niks
cs-agrar
@huske Als die rtk/gps bemeste percelen niet onderdoen voor gangbaar, waarom dan moeilijk doen? dan is gangbaar stuk handiger
pietjepuk
Quote Reactie van @cs-agrar:
die rtk/gps bemeste percelen niet onderdoen voor gangbaar, waarom dan moeilijk doen? dan is gangbaar stuk handiger

Daar zit net de knoe. wij veehouders moeten de economie een beetje aan de gang houden.er moeten wat meer van die dure ingewikkelde machines verkocht worden. De loonwerker krijgt het werk niet meer op tijd af en heeft dus nog een extra poppetje nodig. tevens kan hij storingen niet meer zelf af dus moet er nog een extra poppetje van het mechaniesatiebedrijf met een bus onder zijn kont rondt toeren. En wie mag het allemaal betalen? Juist ...... en langs de anderkant wordt je de grond ingetrapt.
cs-agrar
Quote Reactie van @pietjepuk:
hij storingen niet meer zelf af dus moet er nog een extra poppetje van het mechaniesatiebedrijf met een bus onder zijn kont rondt toeren

die lijken bij sommige niet nader te noemen blauw trekkermerk wel standaard in de offerte te staan. Zie je een trekker is het busje nooit ver
+1
jorisdriepinter
Nooit, maar ook nooit gaan ploegen bij rijenbemesten!
zettelmeyer
@jorisdriepinter waarom niet ploegen? Doen wij al jaren en met rijen bemesting
George
Quote Reactie van @zettelmeyer:
waarom niet ploegen? Doen wij al jaren en met rijen bemesting

Waarom rijenbemesting. Met zo'n lomp ding door het zaaibed gaan rijden. En zou mais niet gewoon zijn voeding met zijn wortelstelsel uit de boden halen ook als het niet in de rij ligt?
Ik zie er echt niks in.
+1
zettelmeyer
@George omdat je op klei niet in het voorjaar kan ploegen. En met een vervaet 5 wieler met evers rijenbemester zie je echt niet waar die gereden heeft. Hebben wel geleerd om eerst te kopeggen om het land mooi aan te drukken en anders te grof zaaibed. Ik kan op die manier mest besparen. En meer op het grasland rijden
George
Quote Reactie van @zettelmeyer:
omdat je op klei niet in het voorjaar kan ploegen. En met een vervaet 5 wieler met evers rijenbemester zie je echt niet waar die gereden heeft. Hebben wel geleerd om eerst te kopeggen om het land mooi aan te drukken en anders te grof zaaibed. Ik kan op die manier mest besparen. En meer op het grasland rijden

Je zit gewoon op andere grond. Ik heb geen verstand van klei. Maar hier op zand is het helemaal niks. De ervaringen zijn hier ook niet goed bij loonwerker enkele dorpen verder. Wij doen geen kopeggen en zand ligt niet te grof. Wij bemesten , ploegen en leggen de grond zaaiklaar. En dan is het echt niks om door het zaaibed met zo'n lomp ding te gaan rijden.
Hier zou je dus eerst in stroken moeten bemesten op GPS en daarna gaan ploegen en met dezelfde GPS instelling de mais moeten zaaien. Maar met ploegen kan de mest zomaar weer uit de rij geploegd worden. 😄
Maar ik denk dat de loonwerkers tijd tekort gaan komen en dat het de teelt van mais weer zoveel duurder en ingewikkelder maakt. Iemand zal dit moeten betalen. Mestafzetkosten gaan verder omhoog. Als het voor akkerbouwer goedkoper is om gewoon Triple superfosfaat erbij te zaaien is er weer minder mestplaatsing.
pietjepuk
@George op klei heb je nog veel sneller structuur schade.
stefan56breizh
@George
Quote:
Wij bemesten , ploegen en leggen de grond zaaiklaar.

Met wat voor machine maak jij het zaaibed klaar?
George
@stefan56breizh
Hier in omgeving wordt dat veelal geploegd met vorenpakker of na ploegen klaar gelegd met eenvoudige Evers woeler met rol.
jorisdriepinter
@zettelmeyer Jij hebt waarschijnlijk andere grond. Wij hebben beiden gedaan en dat is onze ervaring. George denkt ook dat je moet bemesten in een zaaibed, maar dat zaaibed maakt de rijenbemester zelf wel, en anders ga je er nog een keer met vastetand met vorenpakker over.
Grond moet niet te los zijn, dan krijg je sporen met de bemester.
Grond vastlaten, bemesten en dan zaaibed maken.
En geen maistelen waar dat eigenlijk niet kan!
+2
George
Quote Reactie van @jorisdriepinter:
George denkt ook dat je moet bemesten in een zaaibed, maar dat zaaibed maakt de rijenbemester zelf wel, en anders ga je er nog een keer met vastetand met vorenpakker over.Grond moet niet te los zijn, dan krijg je sporen met de bemester.

Wij rijden eerst mest en dan ploegen en zaaiklaar leggen . Dit is hier op de zandgrond de enig juiste volgorde. Zo wordt dat al sinds jaar en dag gedaan.
zettelmeyer
@jorisdriepinter ja klopt helemaal elke grond is weer anders. Wil volgend jaar ook strookje niet ploegen om te kijken wat voor verschil er is. Scheelt toch weer tijd
Pluto
Rij bemesten heeft een paar nadelen ; Bij iets lagere gehaltes bijv dunne fractie moet de mest in 2 x worden uitgereden .
; De sporen kun je later zichtbaar terug vinden in het gewas , bovendien in zichtbare sporen altijd 15 % lagere opbrengst.
; De aandruk wielen van de zaaimachine drukken de mest voor de helft bovengronds .
; Ruwer zaaibed met gevolg meer gewasbeschermings middel . Vergeet niet dat de glyfosaat discussie die nu woed het gevolg is van het GLB en als zodanig wettelijk is vastgesteld . Niet het gevaar van het middel maar de enorme hoeveelheid die gebruikt wordt om de vele percelen groenbemesters te vernietigen nog voordat het land begaanbaar is. Elk voorjaar weer de artikelen van wacht niet te lang nu het kan !!!.

Dat het nieuwe GLB er anders uit gaat zien is niet echt een verrassing maar er zijn nu maatregelen uitgelekt die schadelijk zijn voor milieu en volksgezondheid en het gebeurt bewust!!.
George
@Pluto
Tis gewoon niks.
jorisdriepinter
@George Dit wordt een grote frustratie George. Kan je hart dit wel aan!
George
Quote Reactie van @jorisdriepinter:
Dit wordt een grote frustratie George. Kan je hart dit wel aan!

Ja daar krijg ik geen hartaanval van. Jammer hé? 😀
jorisdriepinter
@George Helemaal niet jammer. Gelukkig maar! Moet wel leven in de brouwerij blijven hier op het prikkebord
+2
trean
@Pluto stap1 bodemleven behouden/ opbouwen door te stoppen met ploegen.
Stap 2 alleen de strook bewerken en bemesten waar de maïs gezaaid en de groenbemester/grasland vlak voor het bewerken extreem kort afmaaien.
Stap 3 de maisstroken wiedeggen en eventueel mechanisch schoffelen.

Met een paar innovaties zijn er straks over 5 tot 10 jaar robots op het land die het onkruid in de rij verwijderen.
pieta
Quote Reactie van @trean:
Met een paar innovaties zijn er straks over 5 tot 10 jaar robots op het land die het onkruid in de rij verwijderen.

En een robotmaaiertje voor het gras tussen de rijen kort te houden en elke daag een beetje voeding bij de plant te droppen. 😁
+2
George
Quote Reactie van @trean:
stap1 bodemleven behouden/ opbouwen door te stoppen met ploegen.Stap 2 alleen de strook bewerken en bemesten waar de maïs gezaaid en de groenbemester/grasland vlak voor het bewerken extreem kort afmaaien.Stap 3 de maisstroken wiedeggen en eventueel mechanisch schoffelen.Met een paar innovaties zijn er straks over 5 tot 10 jaar robots op het land die het onkruid in de rij verwijderen.

Bodemleven? Denk je dat door het ploegen het bodenleven niet behouden wordt? Denk je echt dat de mensheid al duizenden jaren wat verkeerd doet door te ploegen? Met korrelmais gaat dat hele gebeuren niet op. Dat stro zal gewoon netjes ingewerkt moeten worden. Ik heb niks aan stroken , en robots in de maisteelt? Dat kan met zo'n gewas waarvan rendement laag is toch helemaal nooit uit! Er kan wel een boel gefantaseerd worden maar het zal wel betaald moeten worden.
+1
m uut m
@George
Ploegen is funest voor het bodemleven.
+1
adriaan33
@m uut m zaai al sinds 1994 mais in een werkgang toen drijfmest onderwerken, nu ondiep geinjecteerde drijfmest, woelen,aanaarden,aandrukken en zaaien in de rug zonder kunstmest. Van de lente zichtbaar meer bodemleven, meeuwen verkozen mijn land en lieten de ploegende buurman links liggen. Zal het zeer onterecht vinden als ik dit systeem niet meer kan toepassen
jorisdriepinter
@adriaan33 Door aanaarden is het ook rijenbemesting toch
Harry K
@adriaan33 Zandgrond? En heeft de mais dan geen last van concurrentie met de groenbemesting welke er de winter ervoor opstond, of spuit je deze dan vooraf dood?
adriaan33
@Harry K zaai bladkool dat groeit niet echt. In de lente tijdig met de cultivator eroverheen. Dat uitspoelen word schromelijk overdreven. Als ik ga rekenen bemesten we te weinig P en N. Toch hebben we redelijk tot goede opbrengsten. Maar de P in de grond daalt.
+2
jorisdriepinter
@George In de USA, waar steeds meer boeren in de maisteelt overstappen op striptill, zeggen ze: zolang opa op het bedrijf rondloopt wordt het niks.
Zo te horen gaat het in Brabant nog een generatie langer duren 😀
+2
pieta
@jorisdriepinter Er zijn al veel nieuwe dingen uitgevonden. De meeste zijn ook weer verdwenen. Slechts sommige dingen blijven over. Als striptill over blijft passen wij het over een aantal jaar ook wel toe. Maar in veel gevallen hoor je er na een paar jaar niets meer van.
+2
dorpsrandhoeve
@pieta Mijn loonwerker is er vorig jaar actief mee bezig geweest, met een demomachine. Dit jaar hebben we de machine niet meer gezien, gewoon omdat het niks is.
+1
pieta
@dorpsrandhoeve Dat kan. Ik ken de machine niet. Ik zie het een beetje als shredlage. Als het echt zo fantastisch is weet ik dat met een paar jaar wel.
+1
George
Quote Reactie van @jorisdriepinter:
de USA, waar steeds meer boeren in de maisteelt overstappen op striptill, zeggen ze: zolang opa op het bedrijf rondloopt wordt het niks.Zo te horen gaat het in Brabant nog een generatie langer duren

Je moet niet naar Amerika kijken met hun genetisch gemanipuleerde zooi en hun Round Up Ready gewassen en dito simpele teeltvormen. Hier is het met Glyfostaat in 2020 misschien wel over.
Dat striptill zie ik helemaal niks in . Die foto's op internet waar de pas gezaaide mais staat te groeien tussen de schimmelige plantenresten van het jaar ervoor. Ik moet er niet aan denken. In de States hebben ze enorme problemen met erosie en andere uitmergeling van de gronden en daar zitten ze wat te fantaseren en daar wil jij hier ook naar toe? Tis niks.
adriaan33
@George dat uitmergelen doen wij hier ook wel met de huidige normen
kanniewaarzijn
@adriaan33 Ik wou net zeggen....hebben ze de "deskundigheid" van hier overgenomen?
+1
dorpsrandhoeve
@George Inderdaad Sjors, mensen hier denken dat roundup op deze schaal kan blijven worden gebruikt. Dat betwijfel ik dus ten zeerste.
jorisdriepinter
@dorpsrandhoeve wij gebruiken hier net zo veel roundup voor het doodspuiten van de groenbemester als dat ze daar in de hele teelt gebruiken.
Met als verschil dat wij de onkruidbestrijding dan nog moeten doen met een complexe mix van middelen.
+2
pieta
Quote Reactie van @jorisdriepinter:
wij gebruiken hier net zo veel roundup voor het doodspuiten van de groenbemester als dat ze daar in de hele teelt gebruiken

Wij gebruiken dat niet.
dorpsrandhoeve
@pieta wijookniet
trean
@jorisdriepinter als wij groenbemester of grasland onderploegen willen spuiten wij niet. Keertje met de kopeg of schijveneg erover zodat de zode kapot is is genoeg. Wel eerst bemesten met de graslandbemester.

Dat gras wat dan weer bovenkomt heeft de maïs geen last van.
Noorderling
@trean
Hoe werk je dan af met kweek op de lange termijn?
Want dat is hetgeen wat weer op komt in de mais, wortels gaan niet volledig kapot, heb je na een jaar mais in het nieuw ingezaaide grasland nog weer kweek staan.
trean
@Noorderling bij inzaai van gras na de pootaardappelen of uien 1 keer spuiten na de eerste snede en we zijn de kweek kwijt. Soms het eerste jaar strak om de 4 of 5 weken maaien en je hoeft helemaal niet te spuiten.

De akkerbouwers spuiten als ze de grond huren veel weg.
Noorderling
Quote Reactie van @trean:
bij inzaai van gras na de pootaardappelen of uien 1 keer spuiten na de eerste snede en we zijn de kweek kwijt.

Dan ben ik heel erg benieuwd met welk middel je kweek bestrijd in grasland?
En wat is het milieuvoordeel als je na het zaaien spuit ipv voor het scheuren?
trean
@Noorderling omdat wij op sommige plekken het veen op 15 cm diep te hebben zitten en honderd meter verderop zit het op 80 cm diep. Top laag is lichte zeeklei en net boven het veen zit een laagje van 5-10 cm zware klei. Kortom leuke grond om te ploegen.
trean
@trean we geven de loonwerker opdracht om te spuiten tegen kweek of tegen ridderzuring of in de maïs de aardappelopslag ook mee te nemen en we zien met de rekening wel welke middel(en) er gespoten zijn.
Noorderling
@trean
Dan zou ik er komend voorjaar dan maar iemand bij vragen die echt in de bestrijdingsmiddelen. Het middel dat kweek bestrijd in grasland is er volgens mij niet, enige optie is doodspuiten van een goed fris groeien gewas, minimaal 3 weken wachten totdat de planten inclusief wortel zijn afgestorven en opnieuw inzaaien.

Alleen de zode kapot maken is niet voldoende, de stukken wortel kunnen opnieuw aanslaan en ontstaan er nieuwe kweekplekken. Als je pech hebt verspreid je de kweekresten met allerlei bewerkingen ook nog over een groter deel van het perceel.
trean
@Noorderling de man die spuit bij Loonbedrijf Hoekstra oosterzee weet precies wel middelen toegelaten zijn op gras en
maisland. De laatste keer dat er gespoten is volgens mij mei 2016. Dus het kan zijn dat het middel dat hij toen gebruik heeft inmiddels geen toelating meer heeft.

Ik heb geen zin om de bewuste rekening op te zoeken voor een of andere eigenwijze noordeling.
+2
cjw73
@trean ben zelf in bezit van spuitlicentie en spuit ook wel voor de loonwerker.
maar er bestaat geen enkel middel waarmee in kweek kan bestrijden in grasland en het is er ook nooit geweest. het enige wat help is roundup maar das nog 2 jaar en dan is het over en uit
pietjepuk
@trean zou je dan in een factuur op willen zoeken welk middel er gebruikt wordt om kweek te bestrijden in gras. ben ik wel heel benieuwd naar.
trean
@pietjepuk ik ben op het moment zéér weinig thuis omdat ik in de aardappel/ worteloogst actief ben dus dat kan nog wel een paar weken duren voor ik daar tijd voor heb. Maar ik zal het opzoeken.
+1
trean
@pietjepuk @cjw73 ik ben even aan het zoeken geweest en heb een rekening gevonden van onkruidbestrijding in blijvend grasland.
Mix van 1,5 l primstar met 1 l cirran per hectare.
+4
pieta
@trean Dat bestrijdt volgens mij geen kweek.
cjw73
@trean dat is zo ongeveer een standaard mengsel voor alle 1 jarige onkruiden. Paardebloemen muur ridderzuring brandnetels en distels en dat soort troep.
Maar het help 0% tegen kweek.
+1
Noorderling
@jorisdriepinter
Juist, iedereen lijkt hier wel roomser dan de paus door geen roundup te gebruiken.
Alsof die bodemherbiciden en groeistoffen een haar beter zijn.

Daarnaast is GMO juist een enorme kans,bijvoorbeeld de phytophthora resistente aardappel, dat scheelt toch bijna 2 rondjes per week spuiten.
+2
Wilbert
@Noorderling Hier wordt in de regio nooit roundup gebruikt voor de groenbemester... Ook niet altijd geploegd. Ook bij graslandvernieuwing niet altijd nodig.
Binnen nu en 5 jaar wordt het gebruik van beschermingsmiddelen vergelijkbaar met de medicijnregistratie. Iedereen onder de streefwaarde om dit soort 'onnodig' gebruik van roundup te voorkomen.
Wat betreft GMO, bij aardappelen of rijst inderdaad heel nuttig. Maar de hele discussie is verweven met Monsanto en roundup, en dat is geen gelukkige combinatie in de maatschappij. Als we GMO aardappelen willen, zullen we toch echt eerst als boeren publiekelijk afstand moeten nemen van roundup ready gewassen en alles wat daaraan verbonden is. Daarna proberen om samen met NGO's het publiek warm te maken voor deze milieuvriendelijke aardappel, die niet van Monsanto komt maar uit eigen land.
+3
jorisdriepinter
@Noorderling Fungiciden(antischimmelmiddelen) zijn de antibiotica van de akkerbouw. Granen, aardappels, bieten worden er allemaal meerdere keren mee gespoten. Het is echt hun archilleshiel. Al die middelen tasten de bodemvruchtbaarheid aan. Schimmels zijn de natuurlijke vijanden van aaltjes. De aaltjes problematiek groeit niet alleen door het intensieve bouwplan.
spotmelker
Quote Reactie van @jorisdriepinter:
Schimmels zijn de natuurlijke vijanden van aaltjes

Dat zijn wel andere dan waartegen akkerbouwers/bollentelers hun gewassen bespuiten. Aaltjes zijn echt een vruchtwisselingsprobleem wat de laatste jaren door de zachte winters explosief groeit vanwege opslag.
+3
jorisdriepinter
@spotmelker Klopt helemaal. Dat zijn andere schimmels, inderdaad. Het vervelende is nou juist net dat de fungiciden geen onderscheid maken tussen goede en minder gewenste schimmels! En daardoor gaat je bodemleven achteruit, en krijg je steeds meer problemen.
dwers
Schijnt dat er in Duitsland ook al percelen mais niet willen groeien, door de zooi die in voetbaden wordt gebruikt al dat gif zal zich toch ook een keer tegen ons keren.
cjw73
telegraaf.nl/nieuws/904399/…

staat net op de site dus het zal wel bijna gebeurd zijn met roundup.
« Terug naar discussielijst

TractorFan kan niet bestaan zonder mensen zoals jij

Hebben de trefwoorden mest , rijenbemesting , meststoffenwet , brussel en nitraatrichtlijn geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!